ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์อากาศวิปริตร้อนสลับหนาวเริ่มกระทบสุขภาพร้านขายผ้าห่มเร่งผลิต

สภาพอากาศที่จังหวัดกาฬสินธุ์วิปริต บางวันร้อน บางวันหนาว เริ่มกระทบต่อสุขภาพชาวบ้าน โดยเฉพาะเด็ก คนชรา ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในเขตชนบท ขณะที่ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่นท้องที่ เร่งสำรวจปัญหา ความต้องการพร้อมให้ความช่วยเหลือ ด้านผู้ประกอบการเครื่องห่มกันหนาวในชุมชน เร่งผลิตและบรรจุภัณฑ์จำหน่ายคลายหนาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่

เมื่อวันที่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเต็มตัว แต่กลับพบว่าสภาพอากาศยังวิปริตแปรปรวน โดยบางวันร้อน บางวันหนาว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล และฐานะยากจน ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง ทั้งในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

โดยล่าสุดที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายประมวล กระธรรมมะ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ได้มอบหมายคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ผู้นำชุมชน อสม. ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในช่วงฤดูหนาวคาบเกี่ยวกับฤดูแล้งปีนี้

ดร.สังคม ศรีโคตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า พื้นที่ ต.หนองบัวอยู่ในเขตชนบท ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง บางส่วนติดกับเขื่อนลำปาว มีทำการประมง เลี้ยงปลา เพื่อยังชีพและจำหน่าย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการจะเข้าไปดูแล นอกจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก็คือสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ที่อากาศเริ่มจะเย็นตัวลง แต่บางวันกลับพบว่าร้อนจัด ขณะที่บางวันหนาวเย็น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่กำลังจะประสบภัยหนาว ต่อเนื่องถึงภัยแล้ง จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กันไป

ขณะที่นายณัฐวุฒิ สิทธิคำทับ อายุ 30 ปี ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องนอนและผ้าห่มกันหนาว บ้านหนองลุมพุก หมู่ 8 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาว และหลังผ่อนคลาย จากสถานการณ์โควิด-19 ทางร้านและชาวบ้านที่เป็นเครือข่าย ผู้ผลิตที่นอนและผ้าห่มกันหนาวในชุมชน ซึ่งถือเป็นโอทอปของ ต.หัวงัว ได้ร่วมกันผลิต ตัดเย็บ และบรรจุภัณฑ์ เป็นการเตรีมความพร้อมจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งบรรยากาศกำลังเป็นไปด้วยความคึกคัก อย่างไรก็ตาม สำหรับราคามีการปรับขึ้นจากปีที่ผ่านมานิดหน่อย ตามกลไกตลาดและต้นทุนด้านค่าแรง แต่ก็พยายามควบคุมให้อยู่ในระดับใกล้เคียงให้มากที่สุด เพื่อมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าทั่วไปและในพื้นที่ได้อบอุ่นคลายหนาว โดยเน้นคุณภาพ ความคงทน และจำหน่ายในราคายุติธรรม