ข่าวการเมือง ข่าวด่วน ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

กลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้” ล้มช้างเพื่อไทย “ชานุวัฒน์” คว้าเก้าอี้นายก อบจ.ขาดลอย

ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ นำโดย“ชานุวัฒน์ วรามิตร”ชนะเลือกตั้งล้มแชมป์เก่าเพื่อไทย ทวงเก้าอี้นายกอบจ.กาฬสินธุ์คะแนนท่วมท้น ขณะที่ ส.อบ.จ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 “นายพลากร พิมพะนิตย์”ยังเหนียวแน่น ส่วนส.อบ.จ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 “ณัฐวัชต์  พิมพะนิตย์” ลูกชาย “หมู “และ “จารุณี”คว้าชัยชนะตามคาด

                 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการนับคะแนนนายกอบจ.กาฬสินธุ์ และส.อบจ.กาฬสินธุ์ทั้ง 30 เขต หลังปิดหีบเลือกตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการนับเสร็จและรวบรวมคะแนนทั้ง 18 อำเภอ พร้อมกับติดป้ายคะแนนที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ในช่วงเวลา 02.30 น.ที่ผ่านมา

                โดยผลคะแนนนายก อบจ.กาฬสินธุ์อย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า ลำดับที่ 1.นายชานุวัฒน์ วรามิตร จากกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ได้ 230,475 คะแนน ลำดับที่ 2.นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล จากพรรคเพื่อไทย 198,430 คะแนน ลำดับที่ 3.นายกิตติพร อินทะสีดา 10,019 คะแนน และลำดับ 4.นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ 5,111 คะแนน ทั้งนี้คะแนนของนายชานุวัฒน์ ห่างจากคะแนนของนางเฉลิมขวัญ จำนวน 32,045 คะแนน

                สำหรับ ส.อบจ.กาฬสินธุ์เขตเลือกตั้งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 นายพลากร พิมพะนิตย์ หรือ “บอล”ยังคงเหนียวแน่น ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการลำดับที่ 1 ได้คะแนน 7,228 คะแนน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 ยังเป็นไปตามคาดการณ์  นายณัฐวัชต์  พิมพะนิตย์ หรือ “เบ็นซ์” ลูกชายนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางจารุณี พิมพนิตย์ อดีตประธานสภาอบจ.และส.อบจ.หลายสมัยชนะคู่แข่งลำดับที่ 1 ได้คะแนน 12,113 คะแนน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 3 นางเนาวรัตน์ คูสกุลรัตน์ ชนะคู่แข่งได้คะแนน 9,575 คะแนน 

                เขตอำเภอท่าคันโท นายเดชบดินทร์ พยุงแสนกุล ที่ยังคงเหนี่ยวแน่นเช่นกัน ชนะคู่แข่งลำดับที่ 1 ได้ 8,257 อำเภอยางตลาด เขต 1 นายสันติ ภูลายขาว ลำดับที่ 1 ได้ 9,705 คะแนน อำเภอยางตลาด เขต 4 นายบรรจง ยนต์ชัย ลำดับที่ 1 ได้ 7,676 คะแนน อำเภอกมลาไสย เขต 1 นายประสิทธิ์ อาจบรรจง ลำดับที่ 1 ได้ 9,106 คะแนน อำเภอกมลาไสย เขต 2 นายคงเดช เฉิดสถิตย์ ลำดับที่ 1 ได้ 11,376 คะแนน  อำเภอห้วยเม็ก เขต 2 นายจักรกฤษ น้อยเสนา ลำดับที่ 1 ได้ 4,902 คะแนน อำเภอกุฉินารายณ์ เขต 2 นายภูมินทร์ ภูมิเขต ลำดับที่ 1 ได้ 6,949 คะแนน ส่วนอำเภอสมเด็จ เขต 2 นายวิรัตน์ ภูต้องใจ ซึ่งไม่ผู้สมัครคู่แข่งได้ 10,147 คะแนนผ่านเกณฑ์  

                สำหรับการเลือกตั้งเลือกนายกอบจ.และส.อบจ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้มีจำนวน 30 เขตเลือกตั้ง มี 1,662 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 776,938 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 473,653 คน คิดเป็น 60.96 เปอร์เซ็นต์  บัตรดี 444,035 ร้อยละ93.75 บัตรเสีย 16,924 ร้อยละ 3.57 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,692 ร้อยละ 2.68