กาฬสินธุ์รวมพลคนกู้ชีพเช็คความพร้อมรับมืออุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จัดมหกรรมรวมพลคนกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกาฬสินธุ์ เช็คตรวจความพร้อมรถพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย และอุปกรณ์รับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมให้บริการฉุกเฉินภายใน 10 นาที ขณะที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สุ่มตรวจปัสสาวะคนขับฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยและญาติ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ห้องประชุมกัลยาณมิตร สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานมหกรรมรวมพลคนกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการบริการ 1669 มากขึ้น และเป็นการเช็คความพร้อมทั้งด้านบุคคลากรกู้ชีพ กู้ภัย อุปกรณ์ และยานพาหนะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมีหน่วยปฏิบัติการในระบบทั้งหมด 187 แห่ง จ.กาฬสินธุ์เข้าร่วม

โดยกิจกรรมมีการซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในด้านต่างๆ การตรวจความพร้อมเช็ครถพยาบาล ตรวจความพร้อมอุปกรณ์การกู้ชีพ ทบทวนกระบวนการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและซ้อมแผนบนโต๊ะ ชื่นชมผู้ที่มีผลงานเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉินใน จ.กาฬสินธุ์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยังได้เข้าตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย และรถฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดมหกรรมรวมพลคนกู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.กาฬสินธุ์ เป็นการบูรณาการมีส่วนรวมในการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิต อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในการบริการ 1669 มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยปฏิบัติการในระบบทั้งหมด 187 แห่ง ครอบคลุมทุกตำบล ใน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4,722 คน ให้มีความพร้อมบริการผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที

ด้านนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อดำเนินมาตรการเข้มข้น โดยเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเป็น 2 เท่า จากภาวะปกติ พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มข้นมาตรการตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้อสม.รณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนร่วมปฏิบัติงาน ด่านชุมชน ด้านครอบครัว ใช้มาตรการกฎหมายดำเนินคดีผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ในโรงพยาบาลทุกแห่งอีกด้วย