ออกแล้ว ! หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน ฉบับที่ 1006

หนังสือพิมพ์เสียงภูพานฉบับ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1006 ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562