จังหวัดกาฬสินธุ์ถวายพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการและประชาชนถวายพานพุ่มดอกไม้ ประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

         เมื่อเวลา 08.45 น.วันที่ 17 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมนำกล่าว ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่)

พ่อขุนรามคำแหง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 19 พรรษา ได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้เป็นบิดา ไปป้องกันเมืองตากและได้สู้รบกับขุนสามชน จนได้รับชัยชนะ ด้วยความกล้าหาญในครั้งนั้นทำให้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระราชทานนามให้ว่า รามคำแหง ที่มีความหมายว่า รามผู้กล้าหาญเข้มแข็งในการรบ ภายหลังเมื่อประมาณ พ.ศ.1822 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็ได้ขึ้นครองกรุงสุโขทัยสืบต่อมา และคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช