ข่าวอัพเดทรายวัน

เทศบาลเมืองชุมแพ ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ 63 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพใหญ่จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ 63 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มคลัสเตอร์ที่ 3 พร้อมเตรียมตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะมูลฝอยในพื้นที่ แก้ปัญหาถาวร

วันนี้ ( 30 มี.ค.65 ) นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอยคลัสเตอร์ที่ 3 จังหวัดขอนแก่น พร้อมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ 3 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแบบครบวงจร เพื่อจัดทำบริการด้านกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายไพศาล วงษ์ซีวะสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พ.ต.ท.วงศกร วันชัย รอง ผกก.ป.สภ.ชุมแพ ร่วมเป็นเกียรติในงาน มีนายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุรพล ผดุงทน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้รายงานผลการศึกษาออกแบบโครงการโรงงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยระบบปิด ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะชีวิน โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

ซึ่งกลุ่มคลัสเตอร์ที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 7 อำเภอ อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภอเภอสีชมพู และอำเภอหนองเรือ จำนวน 63 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การลงนามในครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมลงนามประกอบด้วยนายก อปท. ปลัด หรือตัวแทนทุกแห่ง พร้อมประชุมหารือในหลายประเด็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ส่วนประเด็นสำคัญ คือการเตรียมจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองอย่างถาวร

สำหรับโรงงานดังกล่าวจะทำการในพื้นที่ ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งจะมีการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินการ ซึ่งในการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะในครั้งนี้ ผู้ที่ลงทุนสร้างจะใช้เงินประมาณ 1,800 ล้านบาท ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ประชาชน และสภาวะต่างๆแต่อย่างใด โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาดำเนินการ ตั้งเป้าให้มีการรวมขยะมูลฝอยจาก อปท. 63 แห่ง รวม 491 ตันต่อวัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ แบ่งขายกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ 8 เมกะวัตต์ และใช้ภายในโรงงาน 1.9 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และรับขยะได้ในอีกประมาณ 3 ปี

นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ กล่าวว่า สถานีกำจัดขยะของเทศบาลเมืองชุมแพ เมื่อ 20 ปีก่อน ถือว่าทันสมัยมากออกแบบไว้รองรับกับปริมาณขยะของชุมชนเมือง แต่ปัจจุบันขยะสูงเท่ากับตึก 5 ชั้น ระบบการบริหารจัดการไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะในแต่ละวัน ระบบฝังกลบไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ทางเทศบาลเมืองชุมแพ จึงต้องหารูปแบบการจัดการขยะขึ้นใหม่ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ให้มีการรวมกลุ่ม จัดการขยะอย่างถาวร ของ อปท. จนได้เกิดโครงการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันถึงการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะขึ้น ถ้าโรงงานสำเร็จขยะเก่าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงขยะใหม่ก็จะถูกนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ และนำพื้นที่สถานีกำจัดขยะเดิมพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะต่อไป

ด้านนายอรุณ โพธิ์ปัฒสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด กล่าวว่า โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ ที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ จะมีประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในตำบลวังหินลาด คือ พื้นที่ตำบลวังหินลาด จะสะดวกสบายในเรื่องที่ทิ้งขยะ ทิ้งขยะฟรีไปอีก 10-20 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ค่าภาษีสิ่งปลูกสร้าง มีกองทุนจากโรงงานไฟฟ้าไว้ช่วยเหลือประชาชน คนยากจน คนยากไร้ในพื้นที่ มีการจ้างแรงงานในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีปริมาณขยะมากขึ้นในแต่ละวัน แต่ก็จะถูกกำจัดไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน จากการศึกษาเรียนรู้ดูงาน ตนมั่นใจว่าโรงงานแห่งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างปัญหากับประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน