กาฬสินธุ์จัดมหกรรมธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมซับเพิ้งเมิงภูอ้อม

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่โครงการพระราชดำริลำพะยังตอนบนร่วมกับ อปท.ภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานมหกรรม “ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรมซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” สัมผัสวิถีชีวิตและเลือกชิม ช็อปผลิตภัณฑ์ของชาวผู้ไทระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรมซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” ซึ่ง อ.เขาวง ร่วมกับสภาวัฒนธรรม อ.เขาวง คณะกรรมการอุทยานการเรียนรู้ อปท.ทุกแห่ง พ่อค้า ประชาชนสถานการศึกษาและคณะกรรมการอุทยานการเรียนรู้ฯ ได้ร่วมกันขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2562 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และพื้นที่สภาวัฒนธรรม อ.เขาวง เทศบาลตำบลกุดสิม ในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริลำพะยังตอนบน อ.เขาวง เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีศิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไทเขาวง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วิถีชีวิต วิถีเกษตร วิถีภูมิปัญญารากเหง้าของชาวผู้ไทสืบไปก้าวไกลสู่นานาชาติ โดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 นายนวรัตน์ บุญเรือง ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เขาวง ดร.นภาภรณ์ ทรัพย์กลมงคล เลขานุการ คณะกรรมการอุทยานการเรียนรู้ และประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก

นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์เป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริลำพะยังตอนบน เป็นพื้นที่มีความสวยงามมีภูเขาล้อมรอบวัฒนธรรมผู้ไทอันเป็นอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2535 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในพื้นที่ อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นประวัติศาสตร์เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์อย่างหาที่สุดไม่ได้

นายเทพรัตน์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระองค์ท่านมาพัฒนาพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารให้เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาจนตราบเท่าถึงทุกวันนี้ อ.เขาวงจึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรม อ.เขาวง คณะกรรมการอุทยานการเรียนรู้ อปท.ทุกแห่ง พ่อค้า ประชาชนสถานการศึกษาและคณะกรรมการอุทยานการเรียนรู้ฯ ได้ร่วมกันจัดงาน”มหกรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” ในระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2562ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และพื้นที่สภาวัฒนธรรม อ.เขาวง เทศบาลตำบลกุดสิม ในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริลำพะยังตอนบน อ.เขาวง เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีศิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไทเขาวง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วิถีชีวิต วิถีเกษตร วิถีภูมิปัญญารากเหง้าของชาวผู้ไทสืบไปก้าวไกลสู่นานาชาติ

นายอำเภอเขาวง กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผู้ไท อ.เขาวง มีการจัดกิจกรรมหาทุนก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ธรรมะธรรมชาติ วัฒนธรรมกุดสิมนารายณ์และเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ ใช้งบประมาณจากเงิน บริจาค จากทุกภาคส่วน 150,000บาท

ด้านนายนวรัตน์ บุญเรือง ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เขาวง กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานยัง มี ปั่นตามฮอยพ่อหลวงที่เขาวง เที่ยว ชม ชิม ช้อปตลาด 4 ภาค การแสดง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวผู้ไท เยี่ยมชมหาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง อ.เขาวง สินค้าโอท็บป ชมการแสดงวิถีชีวิตคนผู้ไท ชมมินิคอนเสริ์ต(ดนตรีสดรถแห่) แสดงศิลปินค่ายคำมั่นเรคคอร์ด ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยาและโรงเรียนเขาวงวิทยา จัด เสวนา เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมผู้ไทร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมด้วยช่วยสร้าง ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วงกลางคืนมีพาแลงม่วนซื่น แสดงลำผู้ไทจาก แม่คำสอน สรทอง ศิลปินแห่งชาติลำผู้ไทด้วย