ข่าวอัพเดทรายวัน

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมโปงลาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ซึ่งประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งนี้

นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่กรรมเหล่ากาชาดทั้ง 7 จังหวัดจะได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเหล่ากาชาด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ รับทราบแนวนโยบายของสภากาชาดไทย อันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานของเหล่ากาชาดทั้ง 7 จังหวัด และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการติดต่อประสานงานกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อนภารกิจของเหล่ากาชาดที่สำคัญ คือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การสงเคราะห์กับผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อไป