ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น อ.ชนบทโชว์ผลงานสร้างเครือข่าย ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนตำบลโนนพยอม

ขอนแก่น อ.ชนบทโชว์ผลงานสร้างเครือข่าย ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนตำบลโนนพยอม ดำเนินการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเห็นผลเป็นรูปธรรม จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการประเมินตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ตำรวจภูธรภาค 4

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ ศาลาวัดเจริญวารี บ้านโนนพะยอม ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทธา รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ซึ่งลงพื้นที่ให้กำลังใจ พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน ผกก.สภ.ชนบท และคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม และชาวบ้านโนนพะยอม ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ร่วมมือกันดำเนินการในโครงการดังกล่าว

พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รอง ผบช.ภ.4 กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชุมชนหมู่บ้านร่วมกันขจัดยาเสพติดได้ในระดับที่ดีจนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดกับอีก 11 จังหวัดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 อย่างไรก็ตามอยากให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในระดับหมู่บ้านขยายสู่ตำบลเข้มแข็ง อำเภอเข้มแข็งและจังหวัดเข้มแข็งต่อไป ซึ่งการมีพื้นที่ที่เข้มแข็งไม่มีผู้เสพ ผู้ค้า ความหวังที่จะให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่ก็เข้าสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น

“ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนตำบลโนนทอง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้นำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ แก่ พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รอง ผบช.ภ.4 ประธานคณะกรรมการประเมินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ พร้อมคณะ ที่ได้ลงพื้นที่มารับฟัง เพื่อประเมินผลการฏิบัติงาน หลังจากที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยตํารวจภูธรภาค 4 และตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้ มอบหมายให้ สถานีตํารวจภูธรชนบทร่วมกับเครือข่ายดําเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ จนเกิดความเข้มแข็งสามารถขจัดยาเสพติดได้ระดับหนึ่ง”

รอง ผบช.ภ.4 กล่าวอีกว่า ซึ่งหลังจากได้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว ชุดปฏิบัติการได้บูรณาการการทํางานร่วมกันโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการให้ผู้เสพพบแพทย์ตรวจร่างกายและจิตใจ ใช้ศาสนาบำบัด กีฬาบำบัด สร้างพลังใจเดินรณรงค์และยังใช้ผ้าป่าเบาะแสจนจับกลุ่มนักค้าได้เพิ่มขึ้นอีก รวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่เลิกเสพมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งภายหลังประธานตรวจการประเมินรับฟังผลการดำเนินโครงการจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชนบทและเครือข่ายต่างๆ

“ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนพะยอม ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา อีกจํานวน 60,000 บาทสามารถดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีก 2 หมู่ คือหมู่ 8 และหมู่ 10 นอกเหนือจากหมู่ที่ 6 ที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ โดยได้ปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแนวร่วม สามารถเอ๊กเรย์ กลั่นกรองบุคคลรายครัวเรือน ผลที่ได้คือสามารถค้นพบผู้ที่ใช้สารเสพติด จํานวนทั้งสิ้น 50 ราย โดยความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด”

จากนั้น รอง ผบช.ภ.4 ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานในการปฎิบัติงานของชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนทั้งการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ผู้ที่เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเช่น อาชีพทำพรมเช็ดเท้า เพาะเห็ดฟาง และ อาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ผู้ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีอาชีพที่มั่นคงไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก