ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์แห่สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อสม.คึกคัก

อสม.ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ควงคู่สมรสยื่นเอกสารสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อได้สิทธิ์รับเงินสินไหมทดแทนหลังเสียชีวิต เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ครอบครัว ในวงเงินรายละ 5 แสนบาท

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายอำนวย ภูทองกลม ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านตูม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งโต๊ะบริการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย โดยมี อสม.ในพื้นที่พร้อมคู่สมรส นำเอกสารยื่นความจำนงเข้าสมัคร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายอำนวย ภูทองกลม ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านตูม กล่าวว่า ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเชิญชวนคู่สมรส อสม.สมัครทำประกันชีวิตกับ อสม. โดยสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อรับเงินสินไหมทดแทนหลังเสียชีวิต ในวงเงินรายละ 5 แสนบาท โดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 และจะทำการปิดรับสมัครในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น พบว่าในภาพรวมบรรยากาศการรับสมัคร เป็นไปด้วยความคึกคัก ทั้งนี้ เพื่อเข้าถึงสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวในอนาคต

นายอำนวยกล่าวอีกว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้ อสม.สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อรับเงินสินไหมทดแทนหลังเสียชีวิต วงเงินประมาณ 4 แสนบาท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว บุตรหลาน อสม.เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญ เป็นกำลังใจ และเป็นการต่อยอดขยายผลในส่วนของการให้ความคุ้มครองไปถึงคู่สมรสของ อสม. ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวน อสม.เพิ่มมากขึ้น และมีบทบาทหน้าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการทำหน้าในส่วนของการเป็นด่านหน้าคัดกรองโรคโควิด-19

“จากความสำคัญของ อสม.ดังกล่าว ในปีนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย จึงได้ให้สิทธิ์คู่สมรสมทำประกันชีวิตหรือสมัครเป็นสมาชิกกับ อสม. ด้วยเงื่อนไขง่ายๆคือต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ใบทะเบียนสมรส และเอกสารส่วนตัว ก็สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้ สำหรับการชำระเบี้ยประกัน ผ่าน ธกส.เพียงรายละ 280 บาทต่อเดือน ต่อเงินสินไหมทดแทนรายละ 5 แสนบาท หลังตรวจสอบเอกสารผ่าน 90 วันคุ้มครองทันที” นายอำนวยกล่าวในที่สุด

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 01/10/2022 11:38 น. by เสียงภูพานออนไลน์