กาฬสินธุ์ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (ชมคลิป)

พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

ที่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบำเพ็ญความดี รักษาศีล เจริญจิตภาวนา โดยมีพุทธศาสนิกชน ประชาชน กว่า 700 คน ร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การปฏิบัติธรรมครั้งนี้ มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม นำโดยพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าณะอำเภอสหัสขันธ์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่บรรพบุรุษชาวเมืองกาฬสินธุ์ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน