ภูพานLINE_ALBUM_ฝังไมโครชิปเม่นใหญ่-24.4.67_๒๔๐๕๑๑_19_0