ข่าวการศึกษา

สุรินทร์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มทางการศึกษาออนไลน์ Skill Up”

เมื่อเวลา เวลา 09.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ณ ห้องประช

Read more
ข่าวการศึกษา

ร้อยเอ็ด มทบ.27 มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรข้าราชทหารในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าเพื่อชาติ

พันเอกวิชิต มักการุณ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นำร่องอาหารปลอดภัยสร้างแกนนำระวังอาหารและสุขภาพ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 มิ.ย. 2567 ที่หอประชุม โรงเ

Read more
ข่าวการศึกษา

นครพนม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความก้าวหน้าสมรรถนะของพยาบาลจิตเวช

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม โรงแ

Read more
ข่าวการศึกษา

อุบลราชธานี รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี สร้างบุคลากรทางการพยาบาล ส่งต่อสถานทางการแพทย์ ชั้นนำทั่วประเทศ

รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัต

Read more
ข่าวการศึกษา

ผวจ.นครพนม ห่วงใยนักเรียน เน้นย้ำนำการฝึกทักษะการเอาตัวรอด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ติดอยู่ในรถตู้รับส่ง) เข้าแผนการสอน สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลน

Read more
ข่าวการศึกษา

กาฬสินธุ์ เกจิดังส่งเสริมการศึกษาทอดผ้าป่าสัมพันธ์น้องพี่อนุกูลนารี 58 ปี

พระวชิรญาณวิศิษฐ์ หรือพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ เกจิ

Read more
ข่าวการศึกษา

นครพนม มทบ.210 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลในสังกัด มทบ.210 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาลดภาระค่าใช้จ่าย

ที่อาคารอเนกประสงค์ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุค

Read more
ข่าวการศึกษา

ชัยภูมิ ฮือฮา นายก ทต.หนองบัวแดงนำนศ.ปศส.สถาบันพระปกเกล้า ชมแหล่งกำเนิดไดโนเสาร์อายุกว่า 210 ล้านปี

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 ถึง 16.30 น. นายธนก

Read more
ข่าวการศึกษา

สกศ. รับฟังความคิดเห็นตรวจสอบติดตามประเมินงบประมาณการศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนั

Read more