ข่าวการศึกษา ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน ข่าวเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

สกลนคร ส.ส.มหานิยม นำ กมธ.ติดตามงบประมาณออกให้ความรู้ชาวบ้าน

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ วัดสุธานิวาส บ้านแป้น ต.บ้านแ

Read more
ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน 18  สาขาวิชา รวม 914 คน

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพ

Read more
ข่าวการศึกษา

กาฬสินธุ์ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการติดตามมาตรการป้องกันโควิดโรงเรียนเอกชน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่เข้าติดตา

Read more
ข่าวการศึกษา

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เข้มมาตรการโควิดสถานศึกษารับเปิดเทอมภาพเรียนที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังห

Read more
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบเงินพระราชทานจัดเป็นโรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัวในสถานศึกษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้

Read more
ข่าวการศึกษา

มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มอบทุนนักเรียนยากจนได้รับผลกระทบโรคโควิด-19

มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มอบทุนการศึกษาให้กับ

Read more
ข่าวการศึกษา

ขยายเวลาปิดโรงเรียนอีก 14 วัน พร้อมเตรียมตั้งรพ.สนามเพิ่ม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์มีมติขยายเวลาปิดโรงเ

Read more
ข่าวการศึกษา

เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองสร้างอาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมโครง

Read more
ข่าวการศึกษา

ผอ.โรงเรียนบัวขาว แจงคลิปดราม่า นักเรียนรวมตัวแจ้งข่าวเด็กติดโควิด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ

Read more
ข่าวการศึกษา

สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ติวเข้มครูจิตสาธารณะโครงการครูช่วยครู

สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมโครงการอบรม “ครูช่วยครู”

Read more