ข่าวอัพเดทรายวัน

กฟผ. มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก ชูพลังงานสะอาด และเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าในเวทีผู้นำ ‘CAL Forum’

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. กฟผ. เผยนโยบายเพิ่มสัดส่วนการผลิตไ

Read more