ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์พบอีกบ่อบาดาล ทสจ.กาฬสินธุ์ ถังเหล็กเสี่ยงอันตรายส่อไม่คุ้มเงินแผ่นดิน

พบอีกแห่งบ่อบาดาลพลังงานโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรแก้ภัยแล

Read more