ข่าวอัพเดทรายวัน

สธ. รวมพลัง 12 เขตสุขภาพ จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ 12 จังหวัด ดูแลประชาชนกว่า 27,000 คน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

กระทรวงสาธารณสุข น้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา

Read more