ข่าวอัพเดทรายวัน

อำนาจเจริญ ปชช.ชุมชนศรีมงคลน้ำกว่า 30 ครัวเรือนร้องไม่มีประปาไฟฟ้าส่องสว่างใช้มานานนับ 20 ปี

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นางปณพร ปฏิจิตร อยู่บ้านเลขที่ 85

Read more