ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าภูพานเอ่อท่วมนาข้าวกว่า 100 ไร่

กาฬสินธุ์ฝนตกต่อเนื่องเกิดน้ำป่าเขาภูพานไหลลงสู่ห้วยลำพ

Read more