ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ตรวจสอบจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวยืนยันไม่พบทุจริต

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ยืนยันจำหน่ายเ

Read more