ข่าวอัพเดทรายวัน

ชาวบ้านศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม กว่า 100 คน ประท้วงคัดค้านเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

Read more