ข่าวด่วน ข่าวสังคม

ยายวัย 86 เสียชีวิตรายแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ป่วยเพิ่ม 3 เสียชีวิต 1 ยอดสะสมพุ่ง 70 ราย

สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 70 ราย พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัดและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ 1 เมษายน 2564 ใน จ.กาฬสินธุ์ วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยเดิม 67 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 70 ราย เสียชีวิต 1 ราย และหายป่วยวันนี้ 1 ราย รวมหายป่วยสะสม 14 ราย

  สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ประกอบด้วย รายที่ 68-70 โดยรายที่ 68 เป็นเพศหญิง อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานขาย ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ ซอยโคกเวียงพัฒนา ซอยคิงส์อพาร์ทเมนท์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จ.พิจิตร, รายที่ 69 เพศชาย อายุ 18 ปี อาชีพค้าขาย และรายที่ 70 เพศชาย อายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง ทั้ง 2 ราย ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีประวัติเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยัน จ.สมุทรปราการ ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ได้ทำการสอบสวนโรคและดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิต 1 รายนั้น ทางศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.กาฬสินธุ์ ได้รายงานว่า ตามที่ศูนย์ฯแถลงว่ามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีอาการวิกฤต 1 ราย คือ รายที่ 28 เพศชาย อายุ 86 ปี มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และปอดอุดกั้นเรื้อรัง รักษาในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ต่อมามีภาวะปอดอักเสบและระบบหายใจล้มเหลว จนต้องได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ป่วยมีอาการทรุดหนักตามลำดับ และได้เสียชีวิตลง ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 21.09 น.แม้ทีมแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จะได้ให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ไม่อาจยื้อชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถแล้ว

อย่างไรก็ตามจ.กาฬสินธุ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะหรือหมอชนะ