ข่าวด่วน ข่าวสังคม

พระเล็กฉลองตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) คนใหม่ พระสงฆ์สายป่าทยอยลาออก

พระเล็กฉลองตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) คนใหม่ ขณะที่พระสงฆ์สายป่าทยอยลาออก ระบุรับไม่ได้ต่อระบบการปกครองที่ไม่เป็นธรรม

จากกรณีมหาเถรสมาคม มีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ  และถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป  โดยปรากฏทางสื่อโซเชียล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ที่ผ่านมา ผลดังกล่าวทำให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) และญาติธรรมเคลื่อนไหว มีมติคัดค้านทันที เพราะมองว่าไม่เป็นธรรม และมีการล่ารายชื่อหนึ่งแสนถวายฎีกาต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 และยังคงมีกระแสคัดค้านจากพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานว่า กระแสต่อต้านการถอดถอนเจ้าคุณบัวศรี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม ออกจากเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ตามมติ มส.-พศ.ยังร้อนแรงต่อเนื่องล่าสุด ปรากฏตามโลกโซเชียล เฟซบุ๊คของพระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุทธคุณ เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ที่ระบายถึงความรู้สึกต่อมติมหาเถรสมาคม และการแสดงเจตนาลาออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็กในวันนี้ถึงสองข้อความโดยข้อความแรกมีดังนี้

“พรหมจรรย์ที่มืดมนและเศร้าหมอง”  พระภิกษุ-สามเณร ในประเทศไทย ณ เวลานี้คาดว่ามีไม่เกิน 3 แสนรูปเมื่อเทียบกับประชากรในประเทศน่าจะเกือบ 70 ล้านคน อัตราเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 0.42 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ

@ ข้าพเจ้าตั้งคำถามว่าในเมื่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอีกเสาหลักหนึ่งของชาติที่มีมาแต่โบราณกาล ล้มลุกคลุกคลานต่อสู้ฟันฝ่าแม้ในภาวะมีศึกสงครามพระสงฆ์ยังต้องเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจ “แต่ในปัจจุบันทำไมพระสงฆ์ต้องถูกกระทำย้ำยีได้ถึงเพียงนี้” จริงอยู่ที่ว่าเมื่อสละทางโลกมาแล้วก็ควรสละในเรื่องโลกๆที่เป็นโลกียวิสัยให้หมดตามไปด้วย

การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป โดยไม่มีการไตร่สวนและชี้มูลความผิดให้ประจักษ์ต่อสาธารณชนและต่อตัวของผู้กระทำผิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมแล้วหรือ? อย่างน้อยการให้สิทธิ์และรักษาสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ควรจะมีให้โดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือฆราวาส

@ ประการสำคัญพระภิกษุ-สามเณร ทั่วราชอาณาจักรก็มีแค่ยิบมือเดียวแล้วจะให้สงฆ์ปกครองสงฆ์ไม่ได้จริงหรือ ?พระภิกษุสามเณรเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องเข้ามาปกครองดูแลทุกกรณีด้วยหรือ? สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามมาโดยตลอดและก็ไม่มีคำตอบมาโดยตลอดเช่นกัน

@ น่าจะถึงเวลาที่พระสงฆ์เราจะต้องแสดงออกในความต้องการที่จะปกครองตนเองโดยหลักธรรมวินัยโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย ไม่ใช่ใช้หลักประชาธิปไตยของคนหมู่มากในยุคของคนที่ไม่รู้จักความผิดชอบชั่วดีอย่างในทุกวันนี้

กรณีของพระเถระทั้ง 3 รูปที่ท่านได้ถูกละเมิดสิทธิ์นั้นไม่ใช่ว่าท่านยึดติดยึดมั่นในลาภสักการะยศฐาบรรดาศักดิ์หรือต่อให้ท่านจะยึดติดก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของท่านมิใช่หรือ ถ้าเห็นว่าท่านไม่ควรที่จะได้สิทธิ์นั้นครอบครองต่อไปก็ควรที่จะแจ้งสาเหตุดั่งกล่าวให้ท่านทราบ ขั้นของความผิดในทางโลกไล่เรียงตั้งแต่ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือลดหลั่นตามการกระทำความผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเถระทั้งสามรูปนั้น บอกตรงๆ(ว่ารับไม่ได้จริงๆ) #คณะสงฆ์ไทยต้องให้ฆราวาสเป็นผู้ปกครองจริงหรือ

ส่วนข้อความที่สอง “เจตนาที่ขอลาออก”กระผม/อาตมา พระครูโสภณธรรมอุดมในส่วนตัวไม่รู้จักกับท่านพระครูสุทธิญาณโสภณหรือท่านพระอาจารย์เล็ก ว่าที่เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)เลย ฉะนั้นจึงไม่มีข้อครหาใดๆซึ่งกันและกันเพียงแต่รู้สึกว่า 30 ปีที่อยู่ในแวดวงพระสังฆาธิการนั้น การปกครองการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย บทบัญญัติ กฎมหาเถรสมาคม  บทลงโทษที่นำมาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชากับใช้อำนาจโดยถ่ายเดียวไม่ได้ใช้ตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่วางไว้เลย

ดังนั้น ผม/อาตมา พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าคณะอำเภอห้วย(ธ) จ.กาฬสินธุ์ จึงขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก(ธ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรรมใดที่ผม/อาตมา ได้ล่วงเกินท่าทั้งหลายด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ด้วยความรู้ก็ดี ด้วยความไม่รู้ก็ดี ด้วยความมีสติก็ดี ด้วยความไม่มีสติก็ดี

ขอท่านทั้งจงงดซึ่งกรรมนั้น เฉกเช่นเดียวกัน ผม/อาตมา ก็ขออโหสิกรรมแก่ทุกๆท่านเช่นกัน

                #คุณธรรมสร้างชาติศาสนาสร้างใจประเทศไทยถึงจะไปรอด

                ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดโพธิ์พุทธคุณ และได้พบกับ พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก ซึ่งได้กล่าวระบายความในใจว่า หลังจากมหาเถรสมาคมได้ตั้งแต่ เจ้าคณะอำเภอสังคม จ.หนองคาย มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) องค์ใหม่ขึ้นมาแทนองค์เก่าที่ไม่ได้ชี้แจงความผิดในข้อหา ในฐานะที่เป็นพระสังฆาธิการด้วยนั้น ทำให้รู้สึกไม่มีความสบายใจในการปกครองพระภิกษุสงฆ์ กล่าวคือ ต่อไปในภายภาคหน้า มีการปลดพระสังฆาธิการโดยอำเภอใจ แล้วไม่มีเหตุผลการอธิบายถึงสาเหตุการปลดทำให้พระสังฆาธิการหรือพระสงฆ์ ที่ประกอบด้วยคุณงามความดีมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใส รู้สึกทำให้ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม แล้วมีการปลดกลางอากาศ อาจจะทำให้ท่านเสียกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติในเส้นทางการปกครองคณะสงฆ์ได้เพราะเหตุในข้างต้น

“ทำให้อาตมารู้สึกไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคณะสงฆ์ ที่มีเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์องค์ใหม่ อาตมาได้ยื่นเรื่อง ขอลาออกจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ไว้แล้วที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)”

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ขณะนี้พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอและตำบล  ได้เขียนจดหมายลาออกจากสังฆาธิการ และยังมีเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ (ธ) ได้ยื่นใบลาออกต่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว

ส่วนความเคลื่อนไหวของพระครูสุทธิญาณโสภณหรือท่านพระอาจารย์เล็ก ว่าที่เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ปรากฏจากโซเชียล มีการทำแบนเนอร์ การฉลองตั้งพระครูเล็กเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ปรากฏภาพของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวัณรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่(ธ) จะมีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทธิญาโณ) เจ้าคณะอำเภอสังคม(ธ) และเจ้าอาวาสวัดป่านาขาม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร