ข่าวด่วน

จิตอาสา อ.สหัสขันธ์ ซ่อมสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติให้ผู้ยากไร้

จิตอาสา อ.สหัสขันธ์  ร่วมพิธีลงเสาเอก เสาโท เพื่อสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้  ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1  ก.ค. 63  ที่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  นายตระกูล   หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  นำจิตอาสา อ.สหัสขันธ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำพิธียกเสาเอก เสาโท  เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้นางสุพาพร  พาชนิด  ราษฎรผู้ยากไร้ทดแทนบ้านหลังเดิมที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่มีความปลอดภัย  หลังได้รับการพิจารณาจากเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์  ในการคัดเลือกตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ทั้งนี้ได้ประกอบพิธีตามประเพณีตามความเชื่อของคนพื้นถิ่นโดยมีหมอธรรมเป็นผู้ประกอบพิธีและประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า   จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรายงานไปยังผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์และเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์  อ.สหัสขันธ์  ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนในการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 99,900 บาท  โดยใช้แรงงานจากจิตอาสาและจากผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมก่อสร้างบ้าน โดยมีกำหนดจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 10 วัน   โดยโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม   โดยได้คัดเลือกครอบครัวที่มีฐานะยากจน  ไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง  เป็นคนดีของสังคม  โดยนางสุพาพร  พาชนิด  ร่างกายไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีโรคประจำตัว  อาศัยอยู่กับลูกชาย อาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้วันละ 100-200  บาทต่อวัน  มีฐานะยากจน 

ทั้งนี้ โครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ได้มีการลงนามการบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์  และอำเภอที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด กุฉินารายณ์ สมเด็จ คำม่วง ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ และนาคู  เพื่อสร้าง และซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นผู้มอบค่าใช้จ่ายในการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับอำเภอ และเมื่อได้มีการสร้างหรือซ่อมบ้านเสร็จแล้ว