ข่าวอาชญากรรม

อำนาจเจริญ ไฟไหม้กุฎิพระวัดป่าบ้านเหล่าขวาวอำเภอหัวตะพาน วอดทั้งหลัง

นางขนิษฐา แห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดป่าบ้านเหล่าขวาว ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จัวหวัดอำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ จำนวน 2 คันมี
อบต.โพนเมืองน้อยและอบต.หนองแก้ว อำเภอกัวตะพานเพลิงเข้าสกัดดับไฟที่กำลังลุกไหม้ สงบเวลา 17.30 น กุฏิได้รับความเสียหายไหม้หมดทั้งหลัง.เนื่องจากเป็นกุฏิเป็นไม้เพลิงจึงลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว และกฎิดังกล่าวช่วงนั้นไม่มีพระภิษุ อาศัยอยู่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สำหรับสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน เบื้องต้นสันนิฐานอาจมาจากไฟลัดวงจรก็เป็นไปได้ ช่วงนี้อากาศร้อนฝากเตือนให้ระมัดระวังอันอาจจะเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ทุกขณะในช่วงหน้าแล้งและอากาศร้อนอบอ้าวอยู่ในขณะนี้ได้หาบ้านเรือนหรือกุฎิพระไม่มีคนอยู่ก็ควรสับคัทเอ้าท์(สะพานไฟลงไว้)เพื่อจะไม่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ในขณะที่ไม่มีคนอยู่เป็นการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอีกหนทางหนึ่งได้