ข่าวเศรษฐกิจ

สกลนคร MOU ร่วมส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ SAKONNAKHON BUSINESS & INNOVATION FAIR 2024 มหกรรมบ้าน อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจแฟรนไชส์ เทคโนโลยีนวัตกรรม สินเชื่อ-การเงิน สุขภาพ กลุ่มประกัน สินค้าอุปโภค-บริโภค สื่อสาร ไอที ยานยนต์ และ OTOP 2024 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม พ.ศ.2567 พร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดสกลนคร ระหว่างจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสกลนคร และ สำนักงานส่งเสริมเศรษรูกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดยร่วมกันพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนของจังหวัดสกลนครไปพร้อมกัน ภายใต้กิจกรรม สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ(Smart Governnance) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Live) และ คนอัจฉริยะ (Smart People)

สำหรับกิจกรรม ซึ่งเป็นไฮไลท์ ของงานนี้ ประกอบด้วย การออกบูทนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ การเสวนาการต่อยอดงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนและการเปิดแหล่งทุนด้านนวัตนกรรม การอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อบรมการลงทุนแฟรนไชส์ อบรมการลงทุนด้านการเงินและเทรดหุ้น กิจกรรมแข่งขันแผนธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมประยุกต์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ไมค์ตั้งตัว” การแข่งขันสุดยอดนักขายออนไลน์ จังหวัดสกลนคร และการแข่งขัน สุดยอดนักกินจุ กินเร็ว ซึ่งเป็นการสร้างสีสันให้กับงานอีกด้วย