ข่าวเศรษฐกิจ

บุรีรัมย์ แห่ทำบัตร ปชช.ใหม่คึกคักเพิ่มจากปกติกว่า 2 เท่าเพื่อใช้ยืนยันตัวตนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ชาวบุรีรัมย์ตื่นตัว แห่ต่ออายุบัตร ปชช. และทำบัตรใหม่คึกคักวันละกว่า 100 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงวันปกติกว่า 2 เท่า เพื่อใช้ยืนยันตัวตน สำหรับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสินขณะสำนักทะเบียนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนหลายอำเภอของ จ.บุรีรัมย์ ทั้งที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ บัตรหาย ชำรุด และผู้ที่ต้องการทำบัตรใหม่ ได้พากันไปใช้บริการต่ออายุบัตรประชาชน และทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ที่สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นกันอย่างคึกคัก เพื่อเตรียมนำไปเป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน

โดยเฉพาะที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ต่างมาเข้าคิวรอวันละกว่า 100 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันปกติกว่า 2 เท่าตัว แต่เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการทำบัตรประชาชน โดยแจกบัตรคิวได้เพียงวันละ 100 ราย แยกเป็นช่วงเช้า 50 ราย และช่วงบ่ายอีก 50 ราย เนื่องจากเครื่องถ่ายบัตรมีเพียงเครื่องเดียว ซึ่งประชาชนบางรายมาแล้วไม่ได้ทำบัตรประชาชนก็ต้องมาทำบัตรประชาชนในวันถัดไป จากการสอบถามพบว่า ผู้ที่มาทำบัตรใหม่ส่วนมากจะเป็นกรณีบัตรสูญหาย และบัตรชำรุด ทั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนมาติดต่อขอทำบัตรใหม่คึกคักไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม นี้

นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกูล รองปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในช่วงนี้ได้มีประชาชนมาใช้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ แทนบัตรเดิมที่ชำรุด สูญหาย และหมดอายุคึกคักเฉลี่ยวันละ 100 คน เพื่อเตรียมนำไปเป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตน สำหรับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน
ซึ่งในช่วงสองสัปดาห์มานี้ ประชาชนมาใช้บริการงานบัตรประชาชนแน่นทุกวัน ประกอบกับสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีเครื่องถ่ายบัตรประชาชนเพียงเครื่องเดียว แต่ล่ะคนต้องใช้เวลาในการทำบัตร 10-15 นาที ไม่สามารถทำพร้อมกันหลายคนได้
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า หากท่านใดที่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรยังไม่หมดอายุ ก็ขอให้ชะลอไปก่อน แต่หากใครที่มีปัญหาเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ หรือข้อมูลเปลี่ยนแปลง และจำเป็นต้องใช้บัตรในการประกอบเอกสารอย่างอื่น ก็สามารถมาทำบัตรได้ แต่ขอให้ดูจังหวะเวลา เพราะอาจต้องรอนานหน่อย