ข่าวการศึกษา

อุบลราชธานี ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ยื่นหนังสือคัดค้านคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารไม่โปร่งใส

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีนายชาคริต พิมพ์หล่อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายจรัญ หวานคำ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ) เพื่อคัดค้านคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส

นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กล่าวว่า ได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดยขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช แทนตำแหน่งที่ว่าง ต่อมาได้ทราบว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย กระทำการข้ามขั้นตอนได้แก่ 1.องค์ประชุมไม่ครบ 2.ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ อ.ก.ค.ศ. ไม่พูดถึงพื้นที่ สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษซึ่งต้องประกาศก่อนไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกล่าวจะต้องมีตำแหน่งผู้บริหารว่างอยู่ หรือมีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง คณะกรรมการขับเคลื่อนต้องมาร่วมนำเสนอข้อมูล ตนเองมองว่าการกระทำข้ามขั้นตอนครั้งนี้จะผิดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จึงได้ทำหนังสือมายื่นคัดค้านและให้มีการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเป็นสิทธิของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบในการโยกย้าย ซึ่งไม่ได้เป็นการร้องเรียนผู้บังคับบัญชา โดยตนเองมองว่าการกระทำที่ข้ามขั้นตอนมีการเร่งรัดจะรีบแต่งตั้งภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้

นายชาคริต พิมพ์หล่อ กล่าวเพิ่มเติมว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดอยู่ ต้องพิจารณาการโยกย้ายให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ แต่ปรากฎว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งไม่เป็นธรรมและมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง ทำให้ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายจากคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายที่ไม่เป็นกลาง มีการสนับสนุนช่วยเหลือกันเสนอแต่งตั้งบุคคลที่เป็นพรรคพวกใกล้ชิดตนเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา หลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจัดวางตัวบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาย้ายไว้ล่วงหน้าให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยอมหรือยินยอมที่จะให้ประโยชน์อย่างใด อาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง จึงมีความประสงค์ขอคัดค้าน โดยอาศัยสิทธิการคัดค้านตามมาตรา 14 ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ด้านนางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องการโยกย้ายก็คือคนที่ไม่สมหวังว่าความไม่เป็นธรรม มันอยู่ที่เหตุและผลและตามกติกา ตามที่ อ.ก.ค.ศ. กำหนดว่ามีตำแหน่งว่าง 1 ที่แต่มีคนเขียน 10 คน ย่อมจะสมหวัง 1 คนก็เป็นสิทธิ ส่วนในเรื่องของการทำงานตามระบบคือโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วเพราะมีคณะกรรมการในทุกขั้นตอน