ข่าวการศึกษา

ศรีสะเกษ นักศึกษาพยาบาลเครียดถาม กยศ.ดัง ๆ บอกว่าอนุมัติเงินกู้ยืมเรียนทุกรายแล้ว แต่ทำไมนักศึกษาจำนวน 2,178 รายยังไม่ได้รับค่าเล่าเรียนทั้งที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ กยศ.กำหนดทุกประการแล้ว

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.วิภาณนท์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เปิดเผยว่า จากการที่ตนกับเพื่อนนักศึกษาพยาบาลและเพื่อน ๆ นักศึกษาคณะวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเดียวกันได้ยื่นขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดำรงชีพและเพื่อเป็นค่าเทอม โดยได้ยื่นแบบขอกู้เงินในระบบมานานกว่า 8 เดือนแล้ว แต่ว่ายังได้รับอนุมัติเงินกู้ ทำให้พวกตนได้รับความเดือดร้อนมาก ต้องพากันไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายก รมต.และ รมว.กระทรวงการคลัง เพื่อขอความช่วยเหลือและต่อมา ผจก.กองทุก กยศ.และคณะ ได้ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ ล่าสุด ผจก.กยศ.ได้แจ้งข่าวออกไปว่า นักศึกษาที่อยู่ในระบบ กองทุนได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่นักศึกษาครบทุกรายแล้ว ซึ่งหากรายใดตกค้างขอให้ยื่นเข้าระบบเพื่อกองทุนจะดำเนินการให้ทุกราย กองทุนขอยืนยันว่า กองทุนเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนโดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนด จะได้รับสิทธิในการกู้ยืมทุกราย ขอยืนยันอีกครั้งว่า ขณะนี้ไม่มีผู้กู้ค้างรออนุมัติในระบบแล้ว

น.ส.วิภาณนท์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เปิดเผยต่อไปว่า ขณะนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับค่าเล่าเรียน ในภาคเรียน 1/2566 ซึ่งตนและเพื่อนนักศึกษาจำนวน 2,178 รายได้ดำเนินการส่งเอกสารครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ กยศ.กำหนดทุกประการ ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา คือ ช่วงเดือนสิงหาคม เข้าสู่ระบบของ กยศ. และนำส่งเอกสารไปที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่า สถานะการโอนเงินในระบบ กยศ.แจ้งว่ารอดำเนินการ ยังไม่มีการแจ้งการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้พวกตนแต่อย่างใด จนระยะเวลา ผ่านมาเป็นเวลานานหลายเดือนมากแล้ว ทั้งนี้ ปกติแล้วการโอนเงินค่าเล่าเรียนจะโอนเงินให้ทุกวันที่ 5, 15, 25 ของทุกเดือน และตามปฎิทิน กยศ. โดยทั่วไปสามารถดำเนินการยื่นใบเบิกค่าเล่าเรียน ได้ตั้งแต่ 1 ก.ย.2566 ซึ่งทาง ผจก.กยศ.ได้มีการแจ้งข่าวว่า มีการอนุมัติเงินให้นักศึกษาครบทุกรายแล้วและทำสัญญาการกู้ยืมเงินเรียบร้อยก็ตาม แต่การที่ยังไม่โอนค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาก็เท่ากับไม่ได้มีการอนุมัติเงินให้นักศึกษา ซึ่งพวกตนขอถามทาง กยศ.ดัง ๆ ว่า เงินค่าเล่าเรียนที่พวกตนขอกู้ยืมเงินส่วนนั้นไปอยู่ที่ไหน เนื่องจากว่า พวกตนนักศึกษาเป็นหนี้เต็มจำนวนและทำสัญญาพร้อมใบเบิกค่าเล่าเรียนไปเต็มจำนวน แต่กลับไม่ได้รับค่าเล่าเรียน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับค่าเล่าเรียน ในภาคเรียน 1/2566 ทำให้พวกตนต้องติดค้างค่าเล่าเรียนถึง 2 เทอมแล้ว ทำให้พวกตนได้รับความเดือนร้อนและเกิดความเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงขอให้ทาง กยศ.เร่งดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้โดยด่วนด้วย