ข่าวการศึกษา

อุบลราชธานี รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี สร้างบุคลากรทางการพยาบาล ส่งต่อสถานทางการแพทย์ ชั้นนำทั่วประเทศ

รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างบุคลากรทางการพยาบาล คุณภาพ ส่งต่อสถานทางการแพทย์ ชั้นนำเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ ห้องประชุมศูนย์ OTOP CENTER อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีรับประกาศนียบัตร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น โดยมี นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 163 คน พร้อมด้วย นายภัครพงษ์ วังตระการ ผู้ได้รับใบอนุญาต โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์จังหวัดสุรินทร์ ,ดร.สุริยา สว่างแก้ว ผู้ได้รับใบอนุญาต จังหวัดอุบลราชธานี ,ผศ.ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ที่ปรึกษาโรงเรียน,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้บริหารด้านการศึกษาด้านการพยาบาล ,คณะครู ,ผู้ปกครอง หลังเสร็จพิธีนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ให้โอวาท โดยนักศึกษา กล่าวขอบคุณ ,กล่าวคำปฎิญาณตน ,กล่าวคำขวัญ และ ร้องเพลงมาชร์โรงเรียน

ผศ.ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ที่ปรึกษาโรงเรียน กล่าวว่าโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการเรียน-การสอน วิชาชีพผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล และ ต่อยอดถึงนักพยาบาลวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง โดยเปิดรับนักศึกษาไม่จำกัดเพศ ที่มีอายุ 17 ปี ขึ้นไป มีใจรักงานด้านสุขภาพ งานบริการ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อยากมีงานทำ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว หรือ ผู้ที่จบการศึกษา ม.3 / ม.6 / กศน. / ปวช./ ปวส. / ปริญญาตรี โดยทางสถานศึกษายืนยันจบแล้วมีงานทำทุกราย สามารถทำงานได้ทุกโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั่วทุกแห่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชอบ ความถนัด และความเหมาะสมตามสถานที่ทำงานต่าง ๆ และทีสำคัญในหลักสูตรการเรียนทางโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ ทั้ง จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดสุรินทร์ จัดโปรสวัสดิการเรียนฟรี หลายอย่าง เพื่อช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่าย แด่บุตร – หลาน ของกลุ่มผู้ปกครอง มีการศึกษา เพื่อสร้างอาชีพในอนาคตที่ดีด้วย

ผศ.ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร กล่าวเพิ่มเติมว่านับเป็นปีที่ 12 แล้ว ที่โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์ อินเตอร์ ได้ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ส่งต่อสถานทางการแพทย์ ชั้นนำทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพดี เข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า สู่อนาคตที่ดีต่อไป