ข่าวการศึกษา

สกสค. จ.กาฬสินธุ์ อบรมครูอาสาดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการทำกายภาพบำบัด ตามโครงการ สกสค. ยุคใหม่ห่วงใยใส่ใจเพื่อนครู

ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค. ) จ.กาฬสินธุ์ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ครูอาสาดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการทำกายภาพบำบัด ตามโครงการ สกสค. ยุคใหม่ห่วงใยใส่ใจเพื่อนครู โดยมีผู้เข้าอบรมจาก อาสาสมัครครูนอกประจำการ ที่อาสาเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย จาก 18 อำเภอ จำนวน 36 คน เข้าอบรมในครั้งนี้

สกสค. จ.กาฬสินธุ์ อบรมครูอาสาดูแลผู้ป่วยติดเตียง

สกสค. จ.กาฬสินธุ์ อบรมครูอาสาดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการทำกายภาพบำบัด ตามโครงการ สกสค. ยุคใหม่ห่วงใยใส่ใจเพื่อนครู ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค. ) จ.กาฬสินธุ์ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ครูอาสาดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการทำกายภาพบำบัด ตามโครงการ สกสค. ยุคใหม่ห่วงใยใส่ใจเพื่อนครู โดยมีผู้เข้าอบรมจาก อาสาสมัครครูนอกประจำการ ที่อาสาเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย จาก 18 อำเภอ จำนวน 36 คน เข้าอบรมในครั้งนี้ ทางด้าน นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค. ) จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค. ) จ.กาฬสินธุ์ ได้พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมตามโครงการครูช่วยครู เสนอแล้ว ปรากฏว่า สำนังาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำกิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย โดยใช้ชื่อโครงการ สกสค.ยุคใหม่ห่วงใยใส่ใจเพื่อนครู ซึ่งได้ประสานความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย กับทางโรงพยาบาลให้มีส่วนร่วมในการดูแลทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในการอบรมครูอาสาดูแลผู้ป่วยในครั้งนี้

โพสต์โดย หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2020


ทางด้าน นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค. ) จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค. ) จ.กาฬสินธุ์ ได้พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมตามโครงการครูช่วยครู เสนอแล้ว ปรากฏว่า สำนังาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำกิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย โดยใช้ชื่อโครงการ สกสค.ยุคใหม่ห่วงใยใส่ใจเพื่อนครู ซึ่งได้ประสานความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย กับทางโรงพยาบาลให้มีส่วนร่วมในการดูแลทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในการอบรมครูอาสาดูแลผู้ป่วยในครั้งนี้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 25/08/2020 14:41 น. by เสียงภูพานออนไลน์