ข่าวการศึกษา

“สพป.ขอนแก่น” มอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในการช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2  โดยมี ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสา ร่วมพิธี
   

ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ในวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทาน”หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” มาเพื่อให้ลูกเสือทุกเหล่า ทุกกองได้มีโอกาสถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทาน ในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งได้พระราชทาน “ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทาน ของเหล่าลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ตาม “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
   

ดร.อารยันต์  กล่าวอีกว่าการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 6 เป็นโครงการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฏ และคำปฏิญาณของลูกเสือ และจะขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ และกำหนดให้มีพิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ผู้ดำเนินงานตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และมีรายชื่อตามประกาศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแล้ว สำหรับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการอบรมแล้วประกอบด้วยแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด จำนวน 22 ราย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 83 โรงเรียน
   

ดร.อารยันต์ กล่าวด้วยว่าซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จักได้ขยายผลและจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของโรงเรียนต่อไป ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมในวันนี้เป้าหมายคือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 500คน มีกิจกรรมเป็น 6 ส่วน คือ งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 และพิธีทบทวน คำปฏิญาณและสวนสนาม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งจัดในวันที่1 กรกฎาคม 2566  ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
   

นายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโกาสมาพบปะกับท่านทั้งหลาย และได้มาเป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่นในวันนี้จัดงานในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดขอนแก่น จะเห็นได้ว่า การที่พี่น้องลูกเสือพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตลอดทั้งได้ทราบถึงวิวัฒนาการของลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นที่น่ายินดียิ่ง ขอชื่นชมยินดีในอุดมการณ์ลูกเสือของท่านทั้งหลาย และขอแสดงความยินดีกับท่านที่ประกอบคุณงามความดีจนได้รับรางวัลเกียรติยศ และฝึกอบรมพัฒนาตนเองจนได้รับวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้นสำหรับคำปฏิบัติญาณที่ท่านได้ให้ไว้นั้น ขอให้ท่านได้ยึดมั่นถือปฏิบัติเป็นมงคลชีวิตต่อท่านเอง และเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อส่วนรวมสืบไป.