วิถีชีวิต

สุรินทร์ ชาวบ้านนำไก่ต้มของเซ่นไหว้จอมปลวกที่นาและเสี่ยงทายให้ข้าวงอกงามได้ผลผลิตดี

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่บ้านดอนแดง หมู่ 10 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ชาวบ้านได้ร่วมกัน ประกอบพิธี เซ่นไหว้จอมปลวงใต้ต้นไม้ใกล้ที่นาด้วยการนำไก่ต้ม 1 ตัว ไข่ไก่ต้ม ข้าวต้ม ข้าวสุก ข้าวสวย น้ำดื่ม น้ำหวาน ขนมหวาน นำมาเซ่นไหว้ที่ตั้งไว้ทิศเหนือหมู่บ้าน เพื่อที่ปลูกข้าวที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ขอให้ข้าวในนางอกงาม ให้ผลผลิตมากๆไม่มีโรคภัยเกิดขึ้นกับนาข้าว ตลอดจนขอโชคลาภ ประกอบกิจการใดๆขอให้เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง

โดยชาวบ้านจะความเคารพนับถือกราบไหว้บูชา เช่นแม่โพสพ ผีปู่ตา เจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือผีบ้านผีเรือน ที่มีความเชื่อว่าคอยปกป้องให้ความคุ้มครองคนในชุมชนนั้นๆ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือ ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน มีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของผีบรรพบุรุษของหมู่บ้านพร้อมกันนี้ ชาวบ้าน ยังมีการขอพร ของคนในครอบครัวและคนในหมู่บ้าน เด็กจนถึงผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัย ขอพรให้ตนเองประสบความสำเร็จใน การทำนา ให้ได้ผลผลิตสูงๆ ไม่มีโรคเกิดขึ้นกับต้อข้าว ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ให้ได้ข้าวมากๆขายได้ราคาสูงๆ ขอให้คนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง

นายแฮด (ชาวบ้านที่ร่วมพิธี) เล่าว่า ในทุกๆปีจะมีชาวบ้านคนในหมู่บ้านทุกเครือเรือนจะนำไก่ต้มและไข่ต้ม ตลอดจนข้าวสุก ข้าวสวย อาหารสุก คาวหวาน ต่างๆ ขนมหวาน น้ำดื่ม น้ำส้ม สุรา ปลาปิ้ง ปลาย่าง นำมาเซ่นไหว้แม่โพสพ ศาลเจ้าปู่ตา ซึ่งชาวบ้านได้ทำและปฏิบัติกันทุกปีโดยปีนี้ มีชาวบ้านได้นำไก่ต้ม 1 ตัว และไข่ต้มเครื่องเซ่นไหว้อื่นๆ มาเซ่นไหว้ หลังจากนั้นก็นำแกะเอาคางไก่ ที่เซ่นไหว้ มาดูความเป็นอยู่แต่ละครอบครัวและนาที่ปลูกข้างจะงอกงามได้ผลผลิตว่าคางไก่ของตัวเองที่นำมาเซ่นไหว้ในวันนี้แข็งแรง หรือไม่ถ้ามีหักและโค้งงอหรืออ่อนหัก ก็จะมีคำทำนาย จากคางไก่ ถ้าคางไก่โค้งงอ สวยงาม ไม่หัก ครอบครัวนั้นก็จะมีความเป็นอยู่ ที่ดีไม่เจ็บป่วย ทำมาค้าขึ้น ส่วนใครที่มีคางไก่ ไม่โค้งงอ หัก คนในครอบครัวนั้นก็อาจจะลำบาก ในการประกอบอาชีพ ให้ระมัดระวังในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความสุขและปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม การดูคางไก่ เพื่อทำนายทายทัก เป็นเพียงส่วนหนึ่งในพิธีเซ่นไหว้แม่โพสพ ศาลปู่ตา โดยชาวบ้านพึงพอใจที่แกะเอาคางไก่ออกมาสวยงาม และบันดาลให้ข้าวงอกงามอุดมสมบูรณ์ ออกรวงดี ไม่มีโรคแมลง แต่ที่ชาวบ้านได้คือขวัญกำลังใจการประกอบอาชีพในการทำนาที่กำลังจะเริ่มขึ้นอีกด้วย