วิถีชีวิต

หนองคาย ส่งเสริมวัฒนธรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรริมโขง

จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 27 ธ.ค. 2566 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายราชันต์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานนำข้าราชการพนักงานและพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สำหรับกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของพุทธศาสนา ในจังหวัดหนองคาย ต่อไป.