วิถีชีวิต

กาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสวดมนต์ข้ามปีบนยอดเขาภูสิงห์

พุทธศาสนิกชน เดินทางขึ้นเขาภูสิงห์เพื่อร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่จัดโดยวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ภาครัฐและภาคเอกชนของอำเภอสหัสขันธ์

วันที่ 31 ธ.ค. 2566 ที่ลานธรรมมรรค๘ บนยอดเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธีห่มผ้าอังสะพระพรหมภูมิปาโล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว ร่วมห่มผ้าอังสะถวายแด่พระพรหมภูมิปาโล และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ภาครัฐและเอกชนในอำเภอสหัสขันธ์ โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อ.สหัสขันธ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จึงได้บูรณาการการจัดกิจกรรมมหามงคลสวดมนต์ข้ามปีบนยอดเขาภูสิงห์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้เป็นปีมหามงคลที่ได้รับประทานไฟพระฤกษ์ และน้ำพุทธมนต์ จากสมเด็จพระสังฆราช เป็นมหามงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปีบนยอดเขาภูสิงห์

ในเวลา 19.00 น. นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการจุดเทียนหน้าไฟพระฤกษ์และน้ำพุทธมนต์ เชิญไฟพระฤกษ์จุดเทียนชัยมงคล และเริ่มทำวัตรสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา จากนั้นเริ่มสวดมนต์ข้ามปี โดยมีพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานคณะสงฆ์ มีพระมหาสมหมาย ชินทตฺโต รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ และคณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมสวดมนต์พร้อมกับพุทธศาสนิกชนและแสดงพระธรรมเทศนา ตลอดทั้งคืน โดยบรรยากาศบนยอดเขาเย็นสบาย

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ได้ร่วมจัดกับส่วนราชการและภาคเอกชน เป้าหมายคือการดึงคนทุกเพศทุกวัยเข้าวัดและร่วมสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมคลในค่ำคืนของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งบรรยากาศปีนี้นับว่าได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปี จนแน่นลานธรรมมรรค๘ หรือ บนยอดเขาภูสิงห์ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ถ่ายทอดสดทางเพจวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ที่มีผู้ติดตามร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์จำนวนมาก