วิถีชีวิต

ยโสธร รำบวงสรวงเจ้าเมืองคนแรกในงานวันสถาปนาจังหวัดครบรอบ 52 ปี

จังหวัดยโสธรจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่ 52 ที่ก่อตั้งเป็นจังหวัดมา พร้อมกับจัดให้มีพิธีรำบวงสรวง ชุด “บำบวงยศสุนทร” โดยใช้นางรำ จำนวนกว่า 1,972 คน เพื่อถวายพระสุนทรราชวงศา (สิงห์) เจ้าเมืองยศสุนทรคนแรก

ที่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา สวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ เขตเทศบาลเมืองยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ได้ทำพิธีวางขันหมากเบ็งและบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา เจ้าเมืองคนแรกของเมืองยศสุนทร ในโอกาสครบรอบ 52 ปี ของการก่อตั้งเป็นจังหวัดยโสธร เพื่อให้จังหวัดยโสธรมีความเจริญ รุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดี มีสุข ตลอดไป เป็นการเปิดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2567 รวม 10 วัน 10 คืน ที่บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่ เขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงดนตรีคอนเสิร์ต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียง การแสดงรำวงย้อนยุค การเดินแบบผ้าไทย การประกวดร้องเพลงส่วนราชการ การแสดง “รวมพลคนยโสธรเทิดไท้องค์ราชัน” การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง “ราชสีห์เสียงทอง” 9 อำเภอ การประกวดดาวจรัสฟ้า กิจกรรมประกวด “นางสาวยโสธร” การประกวด Cover Dance นักเรียน นักศึกษา กิจกรรม “รวมพล คนยโสธร” การออกร้านรางวัลมัจฉากาชาด การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค และในปีนี้จังหวัดยโสธรครบรอบ 52 ปี จึงได้จัดให้มีพิธีการรำบวงสรวงถวายพระสุนทรราชวงศา (สิงห์) เจ้าเมืองยศสุนทรคนแรก ในชุด “บำบวงยศสุนทร” ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) โดยมีนางรำจากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆและนางรำจากทุกอำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร จำนวน 1,972 คน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าซิ่นลายขอซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นและเสื้อโทนสีฟ้าและผ้าสไบสีชมพู ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดยโสธรร่วมกันรำบวงสรวงเจ้าเมืองคนแรกในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง สวยงามตระการตา

นอกจากเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบปีที่ 52 แล้วยังเป็นการรำเพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดยโสธร เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยจังหวัดยโสธรตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ข้อ 1 ให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมจัดตั้งเป็นจังหวัดยโสธร มีเขตท้องที่ตามที่อำเภอดังกล่าวมีอยู่ในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใช้บังคับ ข้อ 9 ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอยโสธร เป็นอำเภอเมืองยโสธร ข้อ 11 ประกาศของ คณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 ดังนั้น วันที่ 1 มีนาคม 2567 จึงเป็นวันครบ 52 ปี แห่งการสถาปนาจังหวัดยโสธร และได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 52 ปี ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2567 ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ เขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร