วิถีชีวิต

นครพนม จัดกิจตักบาตรริมโขงทุกวันพระสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม

วันที่ 24 มีนาคม 2567 ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางรณิตา เหลืองฐิติกุล รอง ผวจ.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม รวมถึงพ่อค้าประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “สวมผ้าไทยใส่บาตรริมโขง ทุกวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองแล้วครอบครัว

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระ เพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม ธำรง ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีน้ำใจและมีความเสียสละเอื้อเฟื้อต่อกัน ตลอดจนเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนชาวไทยให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันพระ ทุก ขึ้น/แรม 8/15 ค่ำ โดยทั่วไปพระภิกษุจะไม่มีการออกบิณฑบาต ผู้คนจะนำทานไปถวายที่วัด และวันนั้นพระภิกษุจะมีการเทศนาธรรมที่วัด โดยคตินิยมการเข้าวัดทำบุญนั้นน่าจะมีมาแต่สมัยพุทธกาลที่ชาวพุทธไปวัดเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาและถืออุโบสถศีล ในอดีตการไปทำบุญตักบาตรที่วัดวันพระนับว่าเป็นการไปพบปะเพื่อนฝูงญาติมิตรและแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันยังพอหาพบได้บางตามหมู่บ้านในแถบชนบท โดยเชื่อกันว่า อาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับอีกด้วย เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญ เพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อแม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า