วิถีชีวิต

อำนาจเจริญ วันสุดท้ายคลื่นมหาชนเดินทางมาร่วมทำบุญ งานประเพณีบุญเดือนสี่ บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ นมัสการปิดทองขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม เนื่องแน่น

วันที่ 24 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคลื่นประชาชนแห่กราบไหว้ของพรในงานประเพณีบุญเดือนสี่ นมัสการปิดทองขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ ประจำปี 2567 ณ วัดพระศรีเจริญ บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กันเนื่องแน่นในวันเปิดงานมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายประหยัด คุณมี นายอำเภอหัวตะพาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบสักการะขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญเข้าร่วมพิธี และร่วมชมการรำบูชาพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ จากคณะนางรำบ้านหัวตะพานสวมใส่ชุดพื้นถิ่นสีสัน ลวดลายสวยงาม ร่ายรำท่วงท่าลีลาอันอ่อนช้อยงดงามด้วยพลังแห่งศรัทธา
     
บ้านหัวตะพาน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ได้รักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอหัวตะพานและอำเภอใกล้เคียงที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งเรียกกันติดปากว่า พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ ซึ่งอยู่คู่กับชุมชนมานานไม่น้อยกว่า 750 ปี ช่วงระหว่างวันขึ้น 12 – 15 ค่ำเดือน 4 ได้มีการจัดงานบุญประจำปี คือ งานประเพณีบุญเดือนสี่ นมัสการปิดทองขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ เป็นประจำทุกปี งานประเพณีนี้ สะท้อนให้เห็นศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวหัวตะพานยึดถือและปฏิบัติกันมาช้านานอย่างเคร่งครัด โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญเดือนสี่นมัสการปิดทองขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ ประจำปี 2567 ณ วัดพระศรีเจริญ บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2567 วันขึ้น 13 - 15 ค่ำเดือน 4 เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใส ศรัทธา ในองค์พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญได้มาทำบุญใหญ่ร่วมกันปีละครั้งและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 

สำหรับพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ เป็นพระประธาน ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดพระศรีเจริญ มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง ปางมารวิชัย หล่อด้วยปูนลงรักปิดทองขนาดหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร ส่วนสูงจากพระชงฆ์ถึงยอดพระเกศ 2 เมตร สร้างมาประมาณ 750 ปี ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ ใครได้มากราบไหว้ขอพร ก็จะได้สมดังปรารถนาทุกประการ และวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานมีประชาชนจากทั่วสารทิศมาร่วมทำบุญกันเนื่องแน่น