วิถีชีวิต

อำนาจเจริญ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟชุมชนปลาค้าว สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

วันนื้ (1 มิถุนายน 2567) เวลา 14.30 น. ณ วัดฉิมพลี บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟชุมชนปลาค้าว ประจำปี 2567 จัดระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567 เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น แล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีส่วนราชการ พี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชนปลาค้าว ได้จัดเป็นประเพณีบุญเดือนหก ตามฮีตสิบสองของชาวอีสานซึ่งจัดต่อเนื่องมาแต่บรรพบุรุษและเป็นงานประเพณีที่ใหญ่ที่สุดของชุมชนแห่งนี้ และในปี2567 นี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567 โดยในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นวันรวม และวันแห่บั้งไฟซึ่งมีขบวนกลองยาว จำนวน 7 ขบวน และขบวนกลองตุ้ม จำนวน 6 ขบวน รวม 13 ขบวน ส่วนวันที่ 2 มิถุนายน เป็นวันจุดบั้งไฟ ซึ่งใช้ฐานจุดบั้งไฟโคกบ๋าใหญ่ มีบั้งไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 นิ้ว ประมาณ 30 บั้ง และบั้งไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ประมาณ 10 บั้ง เริ่มจุดตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น. โดยปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดอำนาจเจริญอย่างเคร่งครัด/คือประกาศไม่ให้มีการเล่นการพนันโดยเด็ดขาด ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีมหรสพแสดงคือดนตรีคอนเสิร์ตลำซิ่ง แสดงบริเวณโคกบ๋าใหญ่ ใกล้ฐานจุดบั้งไฟ อีกด้วย