วิถีชีวิต

พุทธศาสนิกชนอัญเชิญพระพุทธรูปหินหนัก 17 ตันประดิษฐานบนยอดเขาภูสิงห์

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแกะสลักหิน หน้าตัก 108 นิ้ว   หนัก 17 ตัน ขึ้นประดิษฐานบนยอดเขาภูสิงห์  จุดชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ไหว้พระชมวิวเขื่อนลำปาว

ที่บริเวณหลังเขาภูสิงห์  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในพิธีถวายพระพุทธรูปพระพุทธโลกนาถสิงหบรรพต  หรือพระพุทธรูปแห่งความอุดมสมบูรณ์  โดยคณะสงฆ์จำนวน 108  รูป  ได้ทำพิธีเจริญพุทธมนต์  โดยมีนางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  นายเอกรัตน์  มิสา  นายอำเภอฆ้องชัย  ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  มีพุทธศาสสนิกชนร่วมพิธีกว่า 300 คน  ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด  เน้นตรวจคัดกรอง ซักประวัติฉีดวัคซีน และการตรวจ ATK  ก่อนจะเข้าร่วมงานพิธี

ทั้งนี้ พระพุทธโลกนาถสิงหบรรพต  หรือพระพุทธรูปแห่งความอุดมสมบูรณ์  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  ได้ดำริสร้างขึ้น  เป็นพระพุทธรูปปางขัดนั่งสมาธิ มีบาตรวางเพลา(ตัก) เป็นปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง  สำเร็จด้วยหินทรายทั้งองค์ ขนาดหน้าตัก 108 นิ้ว น้ำหนัก 17  ตัน  อุปถัมภ์การสร้าง คุณเอหมัน ประเทศฮ่องกง  ดูแลการก่อสร้างโดยคุณสุมิตรา ยังจัตุรัส ประธานทุนนิธิอาหารชาวพุทธนานาชาติ ไทย อินเดีย ฮ่องกง  ได้จัดสร้างถวายเป็นพุทธบูชา  โดยได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณผาตะวันลับฟ้า  เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่ขึ้นไปเที่ยวบนภูสิงห์ ได้กราบไหว้บูชา  ด้วยเชื่อว่ามีอานิสงส์ ผู้มีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญทาน จะมากมีด้วยโภคทรัพย์และสิ่งอันเป็นมงคลทวีคูณสมปรารถนา

พระครูสิริพัฒนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  พระพุทธโลกนาทสิงหบรรพต  “พระพุทธรูปแห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์”  ประดิษฐานบนยอดเขา เพื่อสื่อความหมายถึงพระพุทธเจ้า ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลก สถิตย์ ณ ยอดภูสิงห์      ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้พระ และได้ชมวิวที่สวยงานจากยอดเขาภูสิงห์ ที่จะมองเห็นแนวเขตเขื่อนลำปาวมีความสวยงามอย่างยิ่ง โดยนายสุพจน์  วังมี หรือช่างยุทธ เป็น นายช่างเเกะสลัก สกุลช่าง อ.วาปีปทุม เมืองมหาสารคาม  สำเร็จด้วยหินทรายทั้งองค์ ขนาดหน้าตัก 108 นิ้ว ปางรับสัตตูก้อน สัตตูผง  ตามพุทธประวัติ ที่พระพุทธเจ้าทรงรับข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงจากตปุสสะและภักลิกะพ่อค้าสองพี่น้องชาวอุกกละชนบทที่ได้นำมาถวายด้วยความเลื่อมใส เมื่อทรงทำภัตกิจเสร็จแล้ว พ่อค้าทั้งสองประกาศตนเป็นอุบาสกที่รับเข้าถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นที่พึ่งนับถือสูงสุดในชีวิต เป็นเทววาจิกอุบาสก นับเป็นอุบาสกคู่แรกในโลก   ทั้งนี้ทางวัดยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าเที่ยวชม ไหว้พระตามจิตศรัทธา  เป็นปกติ  ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะการสวมแมส และเว้นระยะห่าง  มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละ 3,000 – 5,000 คน