วิถีชีวิต

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจกข้าวห่อใบบัวไร้สารพิษสู้ภัยโควิด

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังแบ่งปันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ ตั้งโรงครัวแจกข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ จำนวน 4 ตัน และข้าวผัดดอกเกลือห่อใบบัวไร้สารพิษมังสวิรัติ จำนวน 1,200 ห่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่าย และบำรุงสุขภาพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนางอรณต วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม นายสงวน ดอนสินพูล ผอ.รพ.สต.หลุบ และนายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส ผอ.รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทุกแห่ง ใน อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ นำข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ ซึ่งเป็นข้าวสารมะลิซ้อมมือ จำนวน 4 ตัน  พร้อมช่วยกันทำข้าวผัดดอกเกลือห่อใบบัวไร้สารพิษ จำนวน 1,200 ห่อ เพื่อมอบให้กับประชาชน ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่าย และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

นายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส ผอ.รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากผลกระทบของโรคไวรัสโควิด-19 ดังกล่าว มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งเครือข่ายในกลุ่มเขตสุขภาพที่ 7 หรือร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ ตระหนักในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะด้านการครองชีพและสุขภาพอนามัย จึงได้จัดโครงการรวมพลังแบ่งปันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ โดยเปิดรับบริจาคจากประชาทั่วไป และได้รับการสนับสนุนข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ จากมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นข้าวซ้อมมือ รวมทั้งทำข้าวผัดมังสวิรัติ ซึ่งเป็นอาหารสุขภาพ ปลอดภัย มีประโยชน์ ห่อด้วยใบบัว ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อลดขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย และบำรุงสุขภาพให้กับประชาชนในช่วงนี้

ด้านนางอรณต วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่าข้าวสารวิถีธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแพทย์วิธีธรรมแห่งประเทศไทยดังกล่าว เป็นข้าวมะลิซ้อมมือ จำนวน 4 ตัน โดยจัดมอบให้จังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์จังหวัดละ 1 ตัน ขณะที่ข้าวผัดดอกเกลือห่อใบบัวนั้น เป็นอาหารมังสวิรัติ ปรุงด้วยธัญพืช ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ บำรุงสุขภาพ ไร้สารพิษเจือปน  ทั้งนี้ ได้รับแรงบุญจาก อสม.ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตนเอง 36 ชุมชน จำนวน 700 ห่อ และส่วนหนึ่งจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จ.กาฬสินธุ์ นำไปแจกแก่ญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำนวน 500 ห่อ  รวม 1,200 ห่ออย่างไรก็ตามจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ก็จะเดินทางไปมอบข้าวสารและข้าวห่อใบบัวให้กับประชาชนในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ต่อไปให้ทั่วถึง  ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนในช่วงประสบสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 16/05/2020 13:39 น. by อินทรีภูพาน