วิถีชีวิต

การท่องเที่ยววิถีพุทธของสหัสขันธ์เริ่มคึกคักหลังผ่อนปรนคลายล๊อคระยะที่ 3

บรรยากาศวัดท่องเที่ยวหลายแห่งในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  เริ่มคึกคักหลัง มีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3  ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังเข้มการสวมแมสก์  ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์ ที่จะต้องปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการป้องกันโรคโควิด- 19

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการผ่อนคลายระยะที่ 3  ประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของ  และเดินทางออกนอกบ้านพักอาศัยมากขึ้น   ซึ่งรวมถึงการเดินทางออกมาเที่ยวไหว้พระตามวัดสำคัญ ๆ  ซึ่งทำให้บรรยากาศที่วัดท่องเที่ยวหลายแห่งมีความคึกคักอย่างมาก  โดยเฉพาะที่ อ.สหัสขันธ์   มีประชาชนเดินทางมาเที่ยว และไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจำนวนมาก  โดยทางวัดได้เคร่งครัดให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  ล้างมือ  ซึ่งก่อนจะเข้าไปกราบไหว้พระในวัดต้องผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนทุกคน

โดยเฉพาะที่วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมโบสถ์ไม้   พระมหาธาตุเจดีย์   พระใหญ่ 4 อิริยาบท  และกราบไหว้ขอพระพระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้าย   โดยมีการจำกัดกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเคร่งครัด  และต้องสวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในวัด  ขณะที่วัดพุทธาวาส  บนยอดเขาภูสิงห์มีประชาชนเดินทางมาไหว้พระ และชมทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณลานธรรม มรรค 8   ที่สามารถมองเห็นความสวยงามของเขื่อนลำปาวจากยอดเขา รวมถึงความสวยงามของเมืองสหัสขันธ์โดยรอบ   ซึ่งทางวัดได้เปิดทางบัน ไดสวรรค์  654 ขั้น ให้ประชาชนเดินขึ้นมากราบไหว้พระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโลบนยอดเขาได้แล้ว หลังปิดมานานกว่า 2 เดือน  ขณะที่ถนนบังคับให้รถยนต์เดินรถทางเดียวและจัดระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  พร้อมจำกัดประชาชน นักท่องเที่ยว ไม่เกินวันละ 200 คน

created by dji camera

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  กล่าวว่า  กิจกรรมทางศาสนาทางวัดได้งดมาเป็นเวลานานกว่า 2 เดือน  ขณะที่การเปิดเขาภูสิงห์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ขึ้นมากราบไหว้ขอพรและร่วมทำบุญกิริยาต่าง ๆ   เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดจากสถานการณ์โควิด-19  ที่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ   ตามวิถีคนไทยพุทธที่มุ่งแสวงหาทางสงบ ด้วยการไหว้พระขอพรและเสริมสิริมงคลแก่ตนเองในการต่อสู้ต่อไปในชีวิต ที่จะต้องปรับเปลี่ยนสู่วิถี NEW NORMAL อย่างไรก็ตามทางวัดเคร่งครัดด้านความปลอดภัยสูงสุด ทั้งความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุและการป้องกันโควิด-19  โดยจัดจุดคัดกรอง และสแกนบุคคลก่อนขึ้นไปบริเวณลานธรรมมรรค 8    จำกัดทางเข้าออกเพียง 1 ทาง  รวมถึงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่วัดบริการประชาชน แนะนำและเตือนการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย