วิถีชีวิต

ชาวขอนแก่นพร้อมใจทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบให้กับผู้ยากไร้ เดือนละ 1 ครั้ง ถวายเป็นพุทธบูชา ขณะที่วัดเปิดโอกาสให้ผู้ยากไร้ ประสานขอรับไปเลี้ยงได้ทุกวัน แต่มีข้อแม้ตัวแม่พันธุ์ต้องเก็บไว้เท่านั้น

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 27 มี.ค.2566 บริเวณด้านหน้าเจดีย์ 9 ชั้นวัดหนองแวงพระอารามหลวงเขตเทศบาลนครขอนแก่น พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ,ดร,เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน นำพุทธศาสนิกชนชาว จ.ขอนแก่น ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปเดือน มี.ค. ตามที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญร่วมกันชุมชนต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยมีพุทธศาสนิกชนชาว จ.ขอนแก่น ร่วมในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและร่วมพิธีไถ่ชีวิคโค-กระบืออย่างพร้อมเพรียง’

พระครูปริยัติเจตินานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง กล่าวว่า พิธีทำบุญดังกล่าวนี้นั้นคณะสงฆ์และญาติธรรมในชุมชนได้กำหนดจัดขึ้นในทุกวันที่ 27 มี.ค.ของทุกเดือน หรือสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสฯ ที่ยึดถือเป็นธรมเนียมปฎิบัติที่สืบต่อกันมา ซึ่งนอกจากการจตักบาตรพระเถรานุเถราะ,พระภิกษุและสามเณร 9 รูปแล้ว ยังคงจัดให้มีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งเดือน มี.ค.นี้เป็นการดำเนินกิจกรรมเป็นเดือนที่ 2 และจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไปทุกเดือน

“ การไถ่ชีวิตโค-กระบือ นั้นในเดือนนี้ เราได้ไถ่ชีวิควัว แม่-ลูก มาจากโรงฆ่าสัตว์ในราคา 26,000 บาท ซึ่งญาติธรรมที่ทราบข่าวต่างร่วมด้วยช่วยกันสมทบปัจจัยร่วมกันทางวัดเพื่อส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งการไถ่ชีวิตโค-กระบือนั้น ในแต่ละเดือน จะบอกไม่ได้ว่าวัดจะไถ่ชีวิตหรือมอบโคหรือกระบือให้กับผู้ที่จะมารับ และจะอยู่ในราคาไถ่เท่าใด แต่เมื่อทุกคนพร้อมใจและร่วมใจกันในการที่จะต่อชีวิตให้กับสัตว์โลก กิจกรรมนี้จึงจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป”

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง กล่าวต่ออีกว่า วัดได้เปิดโอกาสให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับโค-กระบือ กับทางวัด ได้มาลงทะเบียนเพื่อจัดเรียงลำดับการรับและส่งมอบ จากท่านเจ้าอาวาสโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นคนจังหวัดใด ซึ่งตัวแรกที่วัดดำเนินการนั้นมอบให้กับชาว จ.เลย และวันนี้เป็นครั้งที่ 2 มอบให้กับชาว จ.อุดรธานี และในเดือน เม.ย.ที่จะถึงนี้นั้นเกษตรกรที่รักในการเลี้ยงสัต์ได้ประสานติดต่อเข้ามาแล้วในการขอรับมอบโคไปเลี้ยง ซึ่งทุกคนที่มาลงทะเบียนนั้นคณะกรรมการจะมีการตรวจสอบในรายละเอียดต่างๆอย่างรัดกุม และมีข้อแม้ว่า เมื่อได้รับไปแล้ว วัวแม่พันธุ์ หรือที่เรียกว่าวัวตัวแม่ จะต้องคงรักษาไว้ห้ามจำหน่ายอย่างเด็ดขาด ส่วนจะออกลูกหรือมีการผสมพันธุ์แล้วได้วัวในจำนวนที่มากขึ้นก็เป็นสิทธิ์ของเกษตรกร เนื่องจากคณะทำงานจะตรวจติดตามวัวตัวแม่หรือวัวที่มอบให้ไปเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ร่วมกับทางวัด สามารถประสานงานมาที่วัดได้โดยตรง เพื่อที่จะอนุโมทนาบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวร่วมกันต่อไป