ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญมิติศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นำศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 18 อำเภอ ลงพื้นที่ท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ต่อยอดการท่องเที่ยวในมิติศาสนา เกิดเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงธรรมะ สร้างรายได้ให้ชุมชน หลังโควิด-19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญมิติศาสนา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ผู้นำชุมชน เครือข่ายวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อสืบสานสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวในมิติศาสนา เกิดเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ไทยเที่ยวไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน

โดยจุดแรกไปที่ ศพอ.วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กราบไหว้ขอพรพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำชุ่ม-เย็น เป็นพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดกลาง พระอารามหลวง ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดกลางพระอารามหลวง มีพระพุทธรูปอายุเก่าแก่ จากนั้นไปที่ ศพอ.วัดประสิทธิ์ไชยาราม ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ชมการแสดงดนตรีโปงลางออนซอนหนองสอ ชุมชนคุณธรรมวัดประสิทธิไชยาราม ที่มีเด็ก เยาวชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ชมสาธิตการตีมีดของดีตำบลหนองสอ และไปที่ ศพอ.วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ กราบนมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ชมการสาธิตการทำพานบายศรี ขันหมากเบ็ง จากชุมชนวัดเวฬุวัน

จากนั้นไปที่ ศพอ.วัดหนองยางเหนือ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง เยี่ยมสาธิตการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องจักสาน และสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรม กลุ่มแม่บ้าน และจุดสุดท้ายไปที่ ศพอ.วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง ตำบลหนองช้าง  อำเภอสามชัย ที่มีการต้อนรับด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กล้องตุ้ม และฟ้อนละคร การจำหน่ายผ้าไหมแพรวา ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสามชัย

พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน รักษาการเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่า ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีให้ ตัวแทน  ศพอ. 18 อำเภอ ชุมชน เยาวชน คนในชุมชนเห็นคุณค่าของวัด พระพุทธศาสนา ได้มาศึกษา เรียนรู้ การดำเนินงานของ ศพอ.ต้นแบบทั้ง 5 แห่ง นำสิ่งที่เป็นคุณค่าจากการศึกษาดูงานไปเล่าสู่กันฟัง ไปบอกต่อเพื่อที่จะพัฒนาโดยการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดต่อไป

 ด้าน นางสุเนตร บุตรโคตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มาศึกษาดูงาน มองเห็นว่าแต่ละศูนย์มีความเข้มแข็ง รักสามัคคี มีพลัง “บวร” ในการทำงานร่วมกัน โดยจะนำข้อดี ข้อคิดไปปรับปรุงพัฒนา ศพอ.ที่อำเภอนามน ซึ่งมีสิมเก่าโบราณ มีศิลปวัฒนธรรมมากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนอำเภอนามน