ข่าวสังคม ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

เปิดหมู่บ้านโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน ฟังเสียงสนูว่าวกินข้าวใหม่ปลามัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และผู้นำชุมชนตำบลภูปอ กลุ่มอาชีพ เปิดหมู่บ้านโฮมสเตย์หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรม  อาหารพื้นบ้าน และนอนฟังเสียงสนูว่าว กินข้าวใหม่ปลามัน

วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่บ้านหนองแวงภูปอ หมู่ 8 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  นางวาสนา จำเริญสาร พัฒนากรประจำตำบลภูปอ นายนิยม  สารปรัง ประธานชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ พร้อมด้วยนายกิตติ แก้วการี สท.ภูปอ นายปัญญา มาตรา ตัวแทนบ้านพักโฮมสเตย์ และผู้นำชุมชน ต้อนรับนักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 9 เส้นทางตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย ประจำปี 2563

นายนิยม  สารปรัง ประธานชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ กล่าวว่า จากความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ที่มีของดีหรือจุดแข็งหลายอย่าง เช่น พระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่วัดอินทร์ประทานพรภูปอ ผลผลิตภาคการเกษตรกรรม ที่หลากหลาย ภูมิปัญญาชาวบ้านประเภทหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ สิ่งทอ อาหารพื้นบ้าน ความสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ความสามัคคีของคนในชุมชน การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี โดยเฉพาะยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหล่านี้คือสิ่งที่หลอมรวมความเป็นหนึ่ง และนำมาซึ่งความสงบสุขของชุมชน กระทั่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาการ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ในการยกระดับเป็นขุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีบ้านฉัน  ซึ่งเป็นการวางรากฐานให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาด ให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนตลอดปี สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับฐานรากได้เป็นอย่างดียิ่ง

ด้านนายปัญญา มาตรา อายุ 60 ปี เจ้าของบ้านพักน้องภูมิโฮมสเตย์กล่าวว่า ตนเคยประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัด พอทราบว่าทางชุมชนหนองแวงภูปอได้รับการส่งเสริมเป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีบ้านฉัน  ซึ่งส่วนประกอบหนึ่งของชุมชนท่องเที่ยวคือการมีบ้านพักหรือโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้พักแรม ตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย จึงกลับมาอยู่บ้าน ปรับปรุงบ้านพักส่วนตัวให้ดูดี มีสัดส่วน เหมาะสำหรับเป็นที่พักให้กับนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบชนบท ได้มาสัมผัสกับชีวิตแบบบ้านๆ โดยบ้านพักของตนเป็นบ้านไม้ยกสูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัว ที่จะมาเข้าพักในบ้านหลังเดียวกัน บริเวณหน้าบ้านกว้างขวาง มีสนามหญ้าและศาลาพักผ่อน ซึ่งหลังจากนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมหมู่บ้านและสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายแห่งในชุมชนแล้ว สามารถผ่อนคลายตามตามอัธยาศัย

ขณะที่นายกิตติ แก้วการี สท.ภูปอ กล่าวว่า สำหรับบ้านพักหรือโฮมสเตย์ในชุมชนหนองแวงภูปอนั้น ที่มีความพร้อมต้อนรับการพักแรมของนักท่องเที่ยวมีจำนวน 20 หลัง แต่ละหลังมีหลายห้อง หรือหากต้องการพักผ่อนแบบลูกทุ่งๆ กางเต้นท์ หรือเลือกพักผ่อนตามชานเรือน เพื่อตากอากาศ นับดาว ก็มีให้เลือกหลายสไตล์ ทั้งนี้ในส่วนอัตราการเข้าพัก ราคาคนละ 250 บาทต่อคืนพร้อมอาหารเช้า ขณะที่อาหารเย็นก็จะมีบริการอาหารพาแลงครบทุกรสชาติ ทั้งนี้ในฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนี้ ซึ่งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรพอดี โดยมีการเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ และมีอาหารตามฤดูกาลเกิดขึ้นตามท้องไร่ท้องนามากมาย ทางชุมชนหนองแวงภูปอก็จะถือโอกาสนี้ จัดเมนูพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เปิบกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ทำจากกบ เขียด ปู ปลา หนูนา แมลงต่างๆ พืชผักพื้นบ้าน  ซึ่งถือเป็นอาหารหายากและปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ อย่างที่เรียกว่าของแซบอีสานให้ทานกัน  จึงขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรม  อาหารพื้นบ้าน และนอนฟังเสียงสนูว่าว กินข้าวใหม่ปลามัน ที่ชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอด้วยกัน