ข่าวอัพเดทรายวัน ประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรมชูโปรเจคชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บวรออนทัวร์ท่องเที่ยวคุณภาพ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมต้นแบบ สหัสขันธ์ไดโนโรด เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหลักต่อยอด บวรออนทัวร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ

ที่บริเวณบนยอดเขาภูสิงห์  นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  นางกมลรัตน์  สิมมาคำ  วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์  ชมทัศนียภาพบริเวณลานธรรมมรรค 8 วัดพุทธาวาสภูสิงห์  พุทธสถานท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์  โดยมีพระครูสิริพัฒนนิเทศ  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  พร้อมตัวแทนชุมชน อ.สหัสขันธ์  ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม  จากนั้นเดินทางด้วยรถรางนำเที่ยวของ ทต.โนนบุรี  ไปยังวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  กราบพระอาจารย์ณรงค์  ชยมงฺคโล  เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต  ก่อนจะออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สิรินธร  และเข้าพบปะประชาชนที่ชุมชนคุณธรรมสหัสขันธ์ไดโนโรด

นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า  อ.สหัสขันธ์ มีความอุดมสมบูรณ์  มีความพร้อมอย่างมากในด้านการท่องเที่ยว  ทั้งยังตอบโจทย์ในโครงการบวรออนทัวร์ของกระทรวงวัฒนธรรม  ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้  ด้วยวัดที่มีความสวยงามจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากในแต่ละวัน  อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจะตอบโจทย์ได้ดี ทั้งด้านท่องเที่ยวคุณภาพ และเสริมสร้างพลังขอชุมชน                                                                                                                                  

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า ในช่วงออกพรรษาทาง อ.สหัสขันธ์  ได้กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล  นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ได้จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ในวันที่ 5-11 ตุลาคม 2563  โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์  เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ในการจัดงานประเพณีปีนี้  เป็นการการันตีได้ว่า อ.สหัสขันธ์  ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรอย่างแท้จริง  ตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยวันละ 1,000 คนต่อวัน  ขณะที่วันหยุดสัปดาห์  มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่น้อยกว่า 2-3 คนต่อวัน   พลังบวร เป็นกลไกสำคัญที่พัฒนาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  สังคม และประชาชน  ที่ยังต้องพึ่งพากันและกัน  ทั้งวัด  ชุมชน/หมู่บ้าน และส่วนราชการ