ข่าวการเมือง

ชาวขอนแก่น กว่า 2,000 คน รอต้อนรับนายกรัฐมตรี ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 ก.ย.66 ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีชาวบ้านเดินทางมารอรับกันตั้งแต่เช้า ทั้งจาก จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ กว่า 2,000 คน เพื่อสะท้อนปัญหาเรื่องการใช้น้ำในพื้นที่การเกษตร และปัญหาหนี้สินเกษตรกร ภายหลังจากรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชน นายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยกับประชาชน และรับฟังปัญหา ที่สะท้อนจากเกษตรกร ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจแรกๆ ของรัฐบาล ที่ได้ดำเนินการ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งการประชุม ครม.นัดแรก จะมีการนำปัญหาหนี้สิน การพักหนี้เกษตรกร เข้าสู่การประชุมเป็นวาระเร่งด่วนส่วนในเรื่องของปุ๋ย จะมีมาตรการในการบรรเทาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และจะมีการให้ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มาตรการบรรเทา ราคาน้ำมันดีเซลและราคาไฟฟ้า โดยปัญหาหนี้สินการพักหนี้เกษตรกรนั้น จะเน้นการเพิ่มรายได้ พักรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการลงพื้นที่พบปะพูดคุยในครั้งนี้ จะนำเอาประเด็นปัญหา เข้าสู่การแก้ไขโดยจะลงมือทำทันที ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 08/09/2023 16:54 น. by อินทรีภูพาน