ข่าวการเมือง

คึกคักผู้สมัครนายกอบจ.-สจ.ลุยตลาดขอแม่ค้าเลือกคนรุ่นใหม่กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เขต 1 คึกคัก “ชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ควง “พลากร พิมพะนิตย์”ผู้สมัคร สจ. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เขต 1เดินเคาะประตูบ้าน และหาเสียงตลาดสด อ้อนพ่อค้า แม่ค้า เลือกคนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนาบ้านเมือง ย้ำกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เขต 1 คึกคัก “ชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ควง “พลากร พิมพะนิตย์”ผู้สมัคร สจ. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เขต 1เดินเคาะประตูบ้าน และหาเสียงตลาดสด อ้อนพ่อค้า แม่ค้า เลือกคนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนาบ้านเมือง ย้ำกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้สมัครต่างงัดกลยุทธลุยหาเสียง เพื่อขอคะแนนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ โดยนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ เบอร์ 1 พร้อมด้วยนายพลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร สจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1เบอร์ 1 นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ ผู้สมัครสจ. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 เบอร์ 1 พร้อมทีมงานลงพื้นที่เดินเคาะประตูบ้าน ชูป้ายหาเสียง แจกบัตรแนะนำตัวผู้สมัครไปตามร้านค้า และชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีขบวนรถรางและรถแห่ประกาศชูนโยบาย “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก


จากนั้นนายชานุวัฒน์ วรามิตร ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ เบอร์ 1 พร้อมด้วยนายพลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร สจ. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 เบอร์ 1 นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ ผู้สมัครสจ. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เขต 4 เบอร์ 1 ได้เข้าไปแจกบัตรแนะนำตัว และหาเสียงกับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนภายในตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปหาเสียงขอคะแนนกับพ่อค้า แม่ค้าที่ตลาดนัดคลองถม

โดยการหาเสียงนอกจากจะมีการแจกบัตรแนะนำตัวและหมายเลขผู้สมัครขอโอกาสประชาชนเลือกคนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนาแล้วยังมีการชูนโยบายเปลี่ยนแปลงเมือง “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้” โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนปลอดฝุ่น น้ำประปามีใช้ทุกหมู่บ้านและตลอดปี ขยายไฟฟ้าออกสู่ไร่นา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งสถานที่ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ การพัฒนาด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น การพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพและทันสมัยเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการชูนโยบายการพัฒนาด้านการกีฬา อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย