ข่าวการเมือง

กลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”ลุยเปิดเวทีปราศรัย ย้ำกาฬสินธุ์ต้องหลุดพ้นจังหวัดยากจน

ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์และสจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เขต 1 พร้อมทีมงาน กลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”ลุยเปิดเวทีปราศรัยหาเสียง พร้อมชูนโยบายเปลี่ยนเมืองกาฬสินธุ์ ต้องก้าวหน้า ต้องพัฒนา ต้องเปลี่ยนแปลง และต้องดีกว่านี้ เร่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการกีฬา และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์หลุดพ้นจากการเป็นจังหวัดที่ยากจนลำดับ 3 ของประเทศ

                เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ยังคงมีความคึกคัก โดยผู้สมัครต่างลงพื้นที่หาเสียง ทั้งการเดินเคาะประตูบ้าน และเปิดเวทีปราศรัยนโยบาย เพื่อขอคะแนนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด “กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้” นำโดยนายชานุวัฒน์ วรามิตร หรือ “โด่ง”ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ เบอร์ 1 นายพลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร สจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 เบอร์ 1 พร้อมด้วยทีมงาน ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายประภาส ยงควิสัย นายชัย คูสกุลรัตน์ นายกีรฒิการต์ พิมพะนิตย์ นายสุรินทร์ เศรษฐรักษา นางสาวกวิศรา ณ กาฬสินธุ์ และนางสาวนภารัตน์ ศรีธเรศ พร้อมทีมงานร่วมกันเปิดเวทีปราศรัยย่อย ที่บริเวณลานข้างสวนสาธารณกุดน้ำกิน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อแนะนำตัวผู้สมัคร และนำนโยบายของกลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”มาบอกกล่าว โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ความสนใจร่วมรับฟังกว่า 500 คน

                โดยการปราศรัยของผู้สมัครกลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”นอกจากจะมีการแนะนำตัวผู้สมัคร และขอให้ประชาชนเลือกคนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนา  พร้อมกับแนะนำทีมงานแล้ว ยังมีการชูนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ถนนปลอดฝุ่น น้ำประปามีใช้ทุกหมู่บ้านและตลอดปี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ และด้านการเกษตรแล้ว ยังมีการชูนโยบายขอให้พี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเมืองกาฬสินธุ์ ต้องก้าวหน้า ต้องพัฒนา ต้องเปลี่ยนแปลง และต้องดีกว่านี้ ในการร่วมกันเร่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง การพัฒนาแหล่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญดึงดูดนักเที่ยวและให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลเป็นศูนย์สุขภาพ ผู้ป่วยไม่ต้องส่งต่อไปรักษาที่จังหวัดอื่น และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อให้ จ.กาฬสินธุ์หลุดพ้นการเป็นจังหวัดที่ยากจนลำดับ 3 ของประเทศในอนาคต