ข่าวการเมือง

โรงเรียนเด็กพิเศษซ้อมแผนอพยพหนีเหตุอัคคีภัยในห้วงฤดูหนาว

โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลร่วมกับสำนักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดซ้อมแผนอพยพเด็กพิเศษ เหตุเกิดอัคคีภัยบนอาคารเรียนและเรือนนอน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ปลูกจิตสำนึกเตรียมความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง เด็กนักเรียน หากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยในฤดูหนาว

ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเรืองเวช ผาสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดซ้อมแผนอพยพนักเรียน กรณีเกิดอัคคีภัยในอาคารเรียนและเรือนนอน โดยมีบุคลากร ครู จำนวน 150 คน และเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิเศษ จำนวน 427 คน ร่วมซ้อมแผน

นายเรืองเวช ผาสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กล่าวว่า การจัดซ้อมแผนอพยพดังกล่าว ดำเนินการจัดขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสร้างความมั่นใจ และปลอดภัยให้กับผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน ที่ให้ความไว้วางใจ นำบุตรหลานมาฝากเรียนและอยู่ในความดูแลของคณะครู ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดซ้อมแผนอพยพเป็นปีที่สาม โดยกำหนดในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศแห้งแล้ง มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย

นายเรืองเวชกล่าวอีกว่า ในการซ้อมแผนได้จำลองเหตุการณ์ เกิดอัคคีภัยขึ้นในห้องเรียนและเรือนนอน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สัญญาณบอกเหตุ ครูผู้แลเด็กช่วยกันควบคุมเด็ก  ไม่ให้ตื่นตระหนก เพื่อที่ทุกคนจะได้มีสติ ในการเอาตัวรอดอย่างปลอดภัย ทุกคนจับมือกันเกิดเร็วออกจากจุดที่เกิดเหตุ ห้ามวิ่งโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเกิดการหกล้ม ได้รับอันตรายจากการถูกเพื่อนสะดุด และเหยียบทับอีกด้วย

“การซ้อมแผนดังกล่าว ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการเตือนภัย การแจ้งเหตุ การสื่อสาร ตลอดทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งอุปกรณ์การดับเพลิงและบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระงับเหตุอัคคีภัย นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิเศษได้เกิดการตื่นตัว ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพภาพทางร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ให้ได้รับความมั่นใจและปลอดภัยในกรณีหากเกิดอัคคีภัยในฤดูหนาวขึ้นจริง” นายเรืองเวชกล่าวในที่สุด

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 22/12/2020 11:39 น. by อินทรีภูพาน