ข่าวการเมือง

ฤกษ์ดี นายกอบจ.กาฬสินธุ์คนใหม่นำทีมชูนโยบายกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้

นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมทีมบริหารป้ายแดงถือฤกษ์ 08.29 น.เข้าไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ก่อนเข้าทำงานรับตำแหน่งวันแรก พร้อมเตรียมเดินหน้านโยบายกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ ขณะที่ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ย้ำ ขอให้ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานราชการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดีขึ้น

เมื่อเวลา 08.29 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และสมาชิกสภาอบจ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องเซ่นไหว้ และพวงมาลัย เข้ากราบสักการะศาลพระภูมิประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกอบจ.วันแรก ก่อนเดินทางเข้าสำนักงานในเวลา 09.09 น.โดยมีนายสมบัติ วรามิตร อดีต สว.กาฬสินธุ์ นายประภาส ยงคะวิสัย เข้าร่วมเดินทาง และมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่อบจ.กาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ

นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกอบจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกคนที่ให้โอกาสตน และทีมงานกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ เป็นตัวแทนเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมืองกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากเข้ารับตำแหน่ง ตนและทีมงานก็พร้อมที่จะผลักดันนโยบายต่างๆ ที่ได้ประกาศไว้ในการหาเสียง ร่วมกันขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงเมือง “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้” โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนปลอดฝุ่น น้ำประปามีใช้ทุกหมู่บ้านและตลอดปี ขยายไฟฟ้าออกสู่ไร่นา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์  รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ การพัฒนาด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาปากท้อง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น การพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพและทันสมัยเหมาะ กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาด้านการกีฬา อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ต่อมาเวลา 13.30 น.วันเดียวกัน นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษ์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการเลือกประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์อีกด้วย ซึ่งผลปรากฏว่านายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ สจ.อำเภอยางตลาดเขต 3 ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์

ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาอบจ.เสร็จแล้ว และมีการประกาศรับรอง กระทั่งวันนี้มีการประชุมสภา จึงขอให้ผู้ได้รับเลือกตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับหน่วยงานราชภาครัฐ ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป